Sass under pres for at standse realkredittens gebyrfest

Venstre kræver svar fra erhvervs- og vækstministeren: Hvad vil han gøre ved de stigende bidragssatser i realkreditsektoren. LA vil stoppe overimplementering af lovgivning fra EU, mens DF vil nedsætte realkreditkommission.

En række oppositionspartier kræver erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i samråd for at få styr på realkreditinstitutternes bidragssatser, som er i hastig vækst, så boligejerne må grave dybt i lommerne. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Gebyrerne på boliglån er steget eksplosivt de seneste år til stor frustration for landets boligejere. I den forbindelse har erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) flere gange løftet pegefingeren over for realkreditsektoren med trusler om, at hvis de ikke selv finder konkurrencegenet frem, skal ministeren nok hjælpe til. Endnu har ministeren dog ikke gjort alvor af truslerne.

På fredag skal han forklare sig til et samråd indkaldt af blandt andre Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen, der ønsker at få et klart svar på, hvad ministeren vil gøre ved problemstillingen.

»Ministeren har flere gange været ude og sige, at konkurrencen skal være vel­fungerende, og at der skal være plads til en reduktion af bidragssatserne på et tidspunkt. Når en minister går ud og løfter pege­fingeren, må han jo have et eller andet at have det i. Det må basere sig på nogle informationer. Derfor vil vi gerne vide, hvad det er for nogle analyser, han gør sig på baggrund af de informationer. Og hvad han i øvrigt agter at foretage sig,« siger Kim Andersen.

Hvad mener I, at der bør gøres ved bidragssatserne?

»Foreløbig har vi indkaldt til et samråd og vil gerne høre, hvad ministeren har af informationer. Det er dér, vi står,« siger Kim Andersen.

Fordoblede bidragsindtægter

De fire store realkreditinstitutter Nykredit/Totalkredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit og BRFkredit har mere end fordoblet deres indtægter på bidrag de seneste syv år, selv om udlånet i samme periode blot er vokset 21,4 pct. En stor del af prisstigningerne skyldes øgede krav om polstring fra politikerne. Men realkreditinstitutterne har også peget på, at de er nødt til at tjene penge for at kunne fastholde en god kreditvurdering hos kreditvurderingsbureauerne, da renterne på lånene ellers ikke kan holdes så lave, som de er i øjeblikket.

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF), medgiver, at det er en kompleks problemstilling, hvor der skal tages mange forskellige hensyn. Han foreslår derfor, at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe.

»Vi har foreslået, at der bliver nedsat en realkreditkommission, der får til opgave at se på alle de forskellige udfordringer, der er i Danmark. Både for at sikre den langsigtede troværdighed om danske obligationer, men også for at se på, hvad der sker, hvis renten stiger markant på grund af udefrakommende risici som f.eks. krig i Mellemøsten,« siger Hans Kristian Skibby og tilføjer:

»Vi kunne også godt tænke os, at en kommission skulle se på, hvor meget af den EU-lovgivning, vi implementerer, der er lovdikteret, og hvor meget der er over­implementering. Er der eksempelvis nogle steder, hvor vi har gjort mere end det, der var nødvendigt.«

Overimplementering

Og det er der, påpeger Joachim B. Olsen, erhvervsordfører for Liberal Alliance. Som Berlingske Business beskrev mandag, har Folketinget inden påske vedtaget en lov om en såkaldt gældsbuffer, der tvinger realkreditsektoren til at holde ekstra kapital svarende til to pct. af udlånet. Det vil ifølge sektoren give en årlig meromkostning på 500 mio. kr. En regning, der vil ende hos kunderne.

Liberal Alliance og Enhedslisten stemte som de eneste partier ikke for dette forslag,

»Det er ren overimplementering af direktivet. Derfor er der en snert af hykleri, når nogle partier pludselig begynder at gå meget højt op i, at bidragene stiger, når de selv stemmer lovgivning igennem, som alt andet lige øger bidragene,« siger Joachim B. Olsen. Han vil undgå overimplementering fremover, men mener i øvrigt, at realkredit­systemet fungerer fint.

Derfor ønsker han blot at bruge samrådet til at få en diskussion og nogle forklaringer på, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør.

»Så kan man håbe, at noget af forvirringen forsvinder,« siger han.

Berlingske Business har efterspurgt holdninger til problemstillingen fra de Radikales erhvervsordfører, Ida Auken, og SFs erhvervsordfører, Steen Gade, men ingen af dem er vendt tilbage på henvendelserne.