Sass kræver branddøre i storbanker

Såkaldte branddøre mellem de forskellige dele af de såkaldte SIFI-banker skal ifølge erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen sikre, at de store finansielle korthuse ikke vælter i ny krisestorm. Nationalbanken opfordrer til at vedtage SIFI-krav snarest.

Foto: Søren Bidstrup. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) vil sikre, at de store finansielle korthuse ikke vælter.
Læs mere
Fold sammen

Der bliver lagt maksimalt pres på de store banker og på de borgerlige partier forud for de kommende forhandlinger om reguleringen af de største banker.

Ikke nok med, at erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) vil skærpe kapitalkravene til de såkaldte SIFI-banker, så understreger den nytiltrådte minister også, at storbankerne bør have såkaldte »branddøre« mellem de forskellige dele af de store finansielle supermarkeder.

»Jeg sørger for at sætte en masse branddøre op mellem de forskellige områder, sådan at det hele ikke falder sammen, hvis der er et sted, der falder. Det var intentionen i sin tid, da Socialdemokraterne i 2008 foreslog, at man skulle lave en opdeling af de store finanskoncerner,« siger Henrik Sass Larsen.

Han har tidligere gjort sig til talsmand for, at de store finansielle supermarkeder – som Danske Bank – skal splittes op. Det synspunkt fastholder han ikke. Han mener dog, at »branddøre« vil give samme sikkerhed for den finansielle stabilitet som en opsplitning af koncernerne.

»Målsætningen er intakt, og jeg vil ikke have, at når én del af læsset vælter, så vælter hele koncernen,« siger Sass Larsen, der dog ikke vil konkretisere, hvordan sådanne »branddøre« skal fungere, og hvad de skal bestå af.

Så det hele ikke brænder ned

Inden for de kommende uger begynder forhandlingerne mellem regeringen og de borgerlige partier om kravene til SIFI-bankerne. Regeringen har fra begyndelsen lagt sig tæt op af anbefalingerne fra det såkaldte SIFI-udvalg, der i foråret anbefalede især skærpede kapitalkrav til bankerne. Omvendt er de borgerlige partier skeptiske over for regeringens linje. Det fik tidligere på måneden Socialdemokraterne til at true med et forlig med Enhedslisten, der vil splitte de store banker op.

Hvorfor er det så vigtigt med meget skærpede krav til bankerne?

»Det er for at undgå, at næste gang der kommer turbulens på de internationale finansmarkeder, er de så tæt forbundne, at man lægger hele flagskibet ned på én gang. Derfor skal man have store sikkerhedsmargener og branddøre mellem de forskellige dele af koncernen,« siger Henrik Sass Larsen.

Hvad er det for nogle branddøre, du vil lave?

»Det er de krav, der bliver stillet i form af, hvilken sikkerhed de lægger til grund for nogle af deres investeringer internt. Det handler om de krav, som vi stiller til alt lige fra realkredit til pensionsselskaber og banker. Det er de branddøre, jeg kan sætte op. Og så er der jo forskel på private banking og investment banking. Det er nok meget sundt, at det bliver delt op. Alle de steder sørger jeg for, at hvis der opstår brand i en del af huset, brænder det hele ikke ned,« siger Henrik Sass Larsen.

Danske Banks store betydning

Centralt i diskussionen om de store banker står Danske Bank, der med en balance på næsten dobbelt så meget som den samlede danske økonomi udgør en helt afgørende faktor for den finansielle stabilitet herhjemme. Størrelsesforholdet mellem Danske Bank og Danmark overgås i EU kun af Cypern. Sass Larsen vil dog ikke forholde sig til om Danske Bank er for stor for Danmark:

»Danske Bank har jo den størrelse, som Danske Bank har. Min opgave er at sørge for, at hvis en del af Danske Bank falder, så falder hele koncernen ikke – og så falder Danmark ikke. Det er det, vi forfølger.«

Med Sass Larsens medieoffensiv mod bankerne er der fyret godt op under de kommende såkaldte SIFI-forhandlinger om reguleringen af de store banker. Især de borgerlige partier og Finansrådet har argumenteret for, at for skrappe krav til bankerne risikerer at kvæle det gryende økonomiske opsving.

Nationalbanken opfordrer dog til at vedtage SIFI-kravene snarest og ikke jagte kortsigtede økonomiske hensyn:

»Det er Nationalbankens vurdering, at der er sket en hensigtsmæssig opstramning af regulering og tilsyn i Danmark. Det er vigtigt, at vi i årene fremover fastholder denne linje og ikke lader os friste til at slække på kravene ud fra en søgen efter en tvivlsom og kortsigtet konjunkturstimulans,« siger underdirektør Karsten Biltoft fra Nationalbanken og tilføjer:

»Nationalbanken mener, at SIFI-udvalgets anbefalinger er fornuftige og bør implementeres hurtigst muligt.«