SAS tvunget i offensiven på kritisk tidspunkt

SAS er tvunget til at fortsætte den økonomiske fremgang i 2014, hvis selskabet skal sikre sig en tilstrækkelig stærk kapitalbase. Men selv om spareprogrammet følger planerne, betyder en markant forværring af markedet, at der venter selskabet en meget svær opgave det kommende år.

SAS kom ud af 2012/2013 med et beskedent plus på bundlinjen, men dermed ikke sagt, at alle problemer er løst. Foto: Claus Bech
Læs mere
Fold sammen

Det må være lidt frustrerende at være SAS’ topchef Rickard Gustafson. Efter en redning af selskabet på målstregen sidste år, har SAS stort set leveret på alle dele af redningsplanen i år og landet det første overskud siden 2007. Men om den nødvendige fremgang fortsætter i 2014 er alligevel højst uvist, fordi markedssituationen er blevet markant forværret hen over efteråret.

Overskuddet før skat i regnskabsåret 2012/13 på 433 millioner svenske kroner – ca. 375 millioner danske kroner – svarer kun til én procent af omsætningen på 42,2 milliarder svenske kroner. Og målt på driftsresultatet lyder overskudgraden i SAS kun på 3,3 procent. Det er som lovet, men der skal mere til i 2014, hvor SAS skal sikre sig nye kreditter eller alternativ kapital fra f.eks. pensionskasser.

Det bliver imidlertid ikke nemt, for indtægtssiden er udfordret af en grim cocktail. Fortsatte problemer i sydeuropæisk økonomi har medført, at alle de europæiske luftfartsselskaber flytter kapacitet til SAS’ hjemmemarked i Nordeuropa. Udbuddet af flysæder vokser dermed hurtigere end efterspørgslen. Samtidig holder de forretningsrejsende fortsat igen med de dyrere billetter, og den sidste del malurt kommer fra modvind i valutakurserne.

I perioden fra august til oktober er kapaciteten således steget ti procent på de nordiske markeder. Og fordi der er så stor usikkerhed om det kommende år, er SAS også nødt til at udskyde sine finansielle målsætninger – ikke mindst om en overskudsgrad på otte procent – med et år til regnskabsåret 2015/16.

»Det skal nok blive et positivt resultat, men vi kan ikke guide præcist for 2014, for det kommer til at afhænge af, hvornår europæisk økonomi kommer i gang, og hvor meget kapacitet der bliver sat ind i Nordeuropa. Den usikkerhed rammer indtægtssiden, og vi har behov for lidt længere tid til at nå vores langsigtede mål. Men derimod er jeg ganske bekvem med, at vi når vores mål for besparelserne,« siger Rickard Gustafson.

Modvinden kommer samtidig med, at SAS forsøger at mindske afhængigheden af bankerne, så SAS ikke igen kommer døden nær, fordi bankerne ikke vil give en tilstrækkelig stor kredit.

Helt konkret undersøger SAS nu mulighederne for at sælge særlige præferenceaktier med et garanteret afkast til f.eks. pensionskasser. Lykkes det i løbet af 2014, vil behovet for en milliardkredit hos bankerne mindskes eller måske endda helt forsvinde.

»Der er ganske store institutionelle investorer, der ser det som et ganske interessant alternativ, fordi præferenceaktier også giver et garanteret afkast ligesom en obligation. Det er et marked, som vi har set udvikle sig med flere og flere investorer. Og derfor har vi konkluderet, at det er et marked, som måske kan være interessant for os,« siger Rickard Gustafson.

Også den særlige hybridkapital, som f.eks. DONG Energy benytter sig af, kan komme i spil, fortæller topchefen. Han vil dog ikke spå om sandsynligheden for at få styrket kapitalbasen ad disse alternative kanaler, og dermed heller ikke om det på sigt helt kan erstatte behovet for en kæmpe bankkredit.

Men der kommer afklaring inden for det kommende år, for milliardkreditten fra bankerne og de tre skandinaviske lande udløber i marts 2015. Klarhed over den fremadrettede kapitalbase skal derfor meget gerne være på plads først på efteråret 2014.

Salget af det norske datterselskab Widerøe i år har reduceret SAS’ kreditbehov til 1,8 milliarder svenske kroner fra 3,5 milliarder kroner, da kreditten blev givet sidste år.

SAS’ bedring har også medført, at selskabet igen kan finde købere til salg af traditionelle virksomhedsobligationer. Det er absolut et godt tegn, men renteniveauet ved den seneste udstedelse på hele ni procent viser også, at der er langt igen. Det er »dyrt at være fattig,« som Rickard Gustafson ærligt formulerer det.

Luftfart er en meget kapitaltung industri, og derfor er luftfartselskaber verden over på jagt efter at styrke kapitalbasen. Det er både det milliarddyre materiel og en enorm omkostningsbase – for SAS løber de årlige omkostninger op i mere end 40 milliarder svenske kroner, eller omkring 100 millioner kroner om dagen – der nødvendiggør store milliardkreditter eller en anden kapitalbuffer i milliardklassen.

SAS har i øvrigt omlagt regnskabet til et »skævt« regnskabsår, der løber fra november til oktober, fordi nye revisionsregler omkring pensionsforpligtelser er trådt i kraft den 1. november 2013. Regler der med ét barberer egenkapitalen fra 11,1 mia. svenske kroner til omkring 4,3 mia. svenske kroner.