SAS-trafiktal vil vise lavere væksttempo

Trafiktallene for julemåneden, december, fra SAS, der offentliggøres mandag kl. 11.00, ventes at vise lavere væksttempo, men en lidt bedre yieldtrend er på vej, vurderer Sydbank.

Trafiktallene for julemåneden, december, fra SAS, der offentliggøres mandag kl. 11.00, ventes at vise lavere væksttempo, men en lidt bedre yieldtrend er på vej.

Det vurderer analytiker i Sydbank Jacob Pedersen i en optakt til mandagens trafiktal for december fra flyselskabet.

- SAS venter at sænke kapaciteten med 0-2 pct. i 2014/15, og vi venter derfor, at novembers kapacitetsindskrænkninger er fortsat i december, hvor vi ser en kapacitetsvækst på cirka minus 1 pct., skriver han.

Kapacitetsindskrænkningerne sker på et skandinavisk marked for flytrafik, som han stadig vurderer vokser.

Jacob Pedersen ser SAS vokse "i et noget langsommere tempo end i størstedelen af 2014".

Trafikvæksten, den såkaldte RPK, venter analytikeren i december stiger med ca. 1 pct.

Yield'en, der er for november, ser han bliver positiv for så vidt angår den valutakursjusterede udvikling i enhedsindtægterne (PASK). Med kapacitetsindskrænkninger i et voksende marked bør der snart komme tegn på en bedre yield- og PASK-udvikling.

- Vi venter et valutakursjusteret yieldfald på 1 pct. og en valutakursjusteret PASK-stigning på 1 pct. i november.

Faldet på brændstof venter Jacob Pedersen vil spare SAS for 700 mio. svenske kroner, men han understreger, at et fald i yield'en - den gennemsnitlige billetpris - vil fjerne denne besparelse.

- Selv om brændstofprisfaldene er kommet hurtigt, så brændstofpriserne nu er faldet til et niveau, hvor det bliver sværere for flyselskaberne at fastholde visse brændstofpristillæg - selv om de langt fra har fået fuld gavn af prisfaldene på grund af dollar-styrkelse og afdækning, forudser han.

Analytikeren venter dog, at flyselskaberne vil gå langt for at få stort udbytte af de lavere brændstofpriser.

Han vurderer, at udsigten til vækst i flytrafikken i Skandinavien og kapacitetsindskrænkninger hos SAS ikke umiddelbart indikerer lavere billetpriser i det skandinaviske område - nærmere tværtimod.

- På de europæiske flyvninger er konkurrencen langt hårdere, og her vil billetpriserne med stor sandsynlighed også falde i 2015, vurderer han.