SAS slipper for bøde på over en halv milliard kroner

SAS kan ånde lettet op efter en bøde fra EU i en kartelsag er blevet droppet.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Der er onsdag godt nyt for SAS fra EU-Domstolen, som har besluttet at annullere den bøde på 70,2 mio. euro, svarende 523 mio. kr., som selskabet ellers fik af EU-Kommissionen i 2010 for deltagelse i et internationalt kartelsamarbejde, hvor en række luftfartsselskaber angiveligt koordinerede priser ulovligt.

Da SAS i sin tid modtog EU-Kommissionens bødeforlæg på sammenlagt 799,4 mio. euro til 11 flyselskaber blev afgørelsen straks anket til EU-Domstolens første instans. Kommissionen nåede i 2010 frem til, at de omfattede flyselskaber havde koordineret priser for levering af luftfragtydelser.

Nogle af de involverede selskaber havde i anken gjort gældende, at afgørelsen hos kommissionen ikke har gjort det muligt for dem at fastlægge karakteren og rækkevidden af den de overtrædelser, som de var foreholdt.

I afgørelsen fra EU-Kommissionen var blandt andet nævnt fire overtrædelser i forbindelse med forskellige perioder og ruter, som var blevet begået af forskellige transportvirksomheder, mens begrundelsen for afgørelsen kun omhandlede én samlet og vedvarende global overtrædelse, som dækker alle ruterne.

- Begrundelsen for den anfægtede afgørelse fastslår imidlertid enten fire særskilte samlede og vedvarende overtrædelser eller en enkelt samlet og vedvarende overtrædelse, for hvilken ansvaret kun tilregnes de transportvirksomheder, der, på de ruter, der er omhandlet i den anfægtede afgørelses artikel 1-4, direkte deltog i den konkurrencebegrænsende adfærd, der er omhandlet i hver af de nævnte artikler, eller havde kendskab til et hemmeligt samarbejde vedrørende disse ruter, lyder det bandt andet fra EU-Domstolen.

De andre flyselskaber, der har fået annulleret deres bøder hos EU-Domstolen er blandt andre Air France-KLM Group, British Airways og Singapore Airline.