SAS havde trafikvækst på 3,9 pct. i oktober

SAS havde en trafikvækst i oktober på 3,9 pct. målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK).

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Da indsatte kapacitet blot blev forøget med 0,8 pct. fra samme måned sidste år, medførte trafikvæksten en forbedring i kapacitetsudnyttelsen (ASK) på 2,3 procentpoint til 76,9 pct.

Væksten i RPK skyldes flere passagerer på de lange flyvninger, mens passagerantallet faktisk faldt med 0,8 pct. i forhold til samme måned året før.

Den valutajusterede yield, som udtrykker udviklingen i billetpriserne, viser endvidere et fald på 1,1 pct., hvilket er opgjort med en måneds forsinkelse og altså dækker september.

Billetprisen opgjort per udbudt sædekapacitet, PASK, faldt valutajusteret med 0,3 pct. i september, og i oktober venter SAS også, at den vil ligge lavere end i samme måned sidste år.

SAS fortæller endvidere, at det som følge af stigende efterspørgsel vil øge sin interkontinentale kapacitet med omkring 25 pct. i vinterprogrammet. Det vil ske gennem de nye ruter og frekvenser, som selskabet allerede har annonceret.

I oktober steg SAS' interkontinentale kapacitet med 4,4 pct., mens trafikken steg 8 pct. På europæiske og intra-skandinaviske ruter steg kapaciteten 0,1 pct. og trafikken med 3,1 pct. Derimod faldt kapaciteten på indenrigs med 3,2 pt. og trafikken med 1,8 pct.