SAS-funktionærer kræver lynafklaring

Formanden for HK Luftfart, Nicolas E. Fischer, kræver et hurtigt forhandlingsforløb med SAS-ledelsen, så medarbejderne ved, om de er købt eller solgt. Han afviser samtidig al snak om lønnedgang.

Foto: Brian Bergmann.
Læs mere
Fold sammen
Meldingerne om nye fyringer skaber usikkerhed i hele SAS, og det må være afgørende for både ledelse og medarbejdere at få en hurtig afklaring. Det mener formanden for HK Luftfart, Nicolas E. Fischer, der håber, at ledelsen indkalder til forhandlinger allerede i næste uge.

”Vi går efter en hurtig afklaring, og jeg forventer, at ledelsen meget snart indkalder til forhandlinger. Jo før, jo bedre. Jeg går efter at blive helt færdig med forhandlingerne senest den 1. oktober,” siger Nicolas Fischer til Business.dk.

SAS-ledelsen meldte i forbindelse med selskabets blodrøde halvårsregnskab for knap to uger siden ud, at yderligere 1.000-1.500 medarbejdere skal fyres. Det kommer oven i en medarbejderreduktion på 3.000 ansatte, der blev meldt ud i februar i år.

SAS kræver lønnedgang

Samtidig har SAS-ledelsen krævet, at det flyvende personale skal acceptere en løn- og pensionsnedgang på 10-20 procent. Det er uvist, om SAS-ledelsen også kræver lønnedgang blandt luftfartfunktionærerne, som Nicolas Fischer repræsenterer, men der er lagt op til fyringer over en bred kam.

Under alle omstændigheder afviser Nicolas Fischer en lønnedgang for luftfartfunktionærerne, der bl.a. tæller speditører, sekretærer samt ansatte i billetafregningen og fragtafdelingen i uniform.

”Vi kommer ikke til at gå ned i løn, for det løser ingenting. Overordnet kan jeg hverken sige, at jeg er optimist eller pessimist. Det bliver hårde forhandlinger. Vi er ved at spare alt væk, og det duer ikke. Nu skal vi have en udviklingsplan, og det vil jeg også tale med ledelsen om,” siger Nicolas Fischer.

To milliarder mere

Det seneste spareprogram fra ledelsen er på 2 mia. svenske kr., der kommer oven i besparelserne fra februar, der er blevet udvidet fra 4,0 mia. svenske kr. til 4,5 mia. svenske kr. Ud af de nye besparelser på 2 mia. svenske kr. skal 1,3 mia. svenske kr. komme fra piloter og kabinepersonale, mens ledelsen vil spare 400 mio. svenske kr. ved sammenlægge funktioner og optimere produktionen på forskellig vis. De sidste 300 mio. svenske kr. skal komme fra andre besparelser, der efter alt at dømme også vil ramme luftfartsfunktionærerne.

”Vi ved ikke, hvem besparelserne rammer og i hvilke lande. Da vi ikke har påbegyndt forhandlingerne, har jeg ikke meget at sige til medarbejdere, der spørger, om de risikerer at blive ramt. Det her skaber enorm usikkerhed, og det er vigtigt for medarbejderne - og formentlig også for ledelsen - at der bliver hurtig klarhed,” siger Nicolas Fischer.

Ledelsen i SAS har allerede påbegyndt et forhandlingsforløb med piloterne, mens man vil indkalde kabinepersonalet til forhandlinger i god tid inden personalets overenskomst udløber 1. marts næste år.