SAS: Brændstoftillæg fastholdes trods lavere oliepriser

SAS-kunder skal endnu ikke glæde sig over de lavere oliepriser. Selskabet har foreløbigt ingen planer om at sænke eller fjerne brændstofstillægget på oversøiske ruter, selv om olieprisen torsdag nåede det laveste niveau siden juni 2005.

- Nu er der jo tale om et prisfald på olien over de seneste to dage. Vi vil afvente udviklingen og en stabilisering af markedet, før vi

foretager ændringer i brændstoftillægget. Dette er vores politik - såvel når oliepriserne stiger, som når de falder, siger Björn Tibell fra

SAS' investor relations til RB-Børsen. Han understreger dog, at SAS ikke har noget brændstoftillæg på sine europæiske ruter.

En lavere oliepris har stor betydning for olieforbrugende selskaber som SAS, hvor udgifterne til brændstof alene udgør omkring en

femtedel af SAS-koncernens samlede omkostninger.

Björn Tibell vurderer da også, at der kan hentes meget store besparelser for SAS, hvis olieprisen fortsat falder.

- Ser vi på vores omkostninger til flybrændstof i 2006, venter vi, at de lander på 10,5 mia svenske kr., og her vil 1 pcts. besparelse så svare til 100 mio. svenske kr. Så på årsbasis er der tale om mange penge, siger Björn Tibell.

RB-Børsen