Sanders styrelse frikender sig selv

IT- og Telestyrelsen frikender sig selv i sagen om ulovlig rabatordning, som styrelsen selv anbefalede. »Meget uheldigt,« siger den radikale teleordfører.

IT- og Telestyrelsen frikender sig selv efter flere ugers særdeles direkte kritik fra politikerne i en sag om rabat til danskere, der har både fastnettelefon og bredbånd på samme linie.

De partier, som er med i teleforligskredsen, mødtes onsdag med videnskabsminister Helge Sander (V), som er øverste chef for IT- og Telestyrelsen, for at drøfte sagen om den dobbeltpris, som mange telekunder har betalt i årevis. Her fik de forelagt IT- og Telestyrelsens rapport over forløbet, hvor styrelsens ordning direkte er blevet erklæret ulovlig.

»Det er et meget uheldigt forløb, at der er skabt så megen tvivl, og enhver kan se, at det ikke er gået efter planen. Dette er noget rod, som ingen er tjent med, og det er på kanten af, hvad vi politikere skal rode med,« konstaterer den radikale teleordfører, Morten Helveg Petersen, efter mødet.

Ikke vejledt ordentligt

Han er utilfreds med, at politikerne ikke er blevet vejledt ordentligt.

»Der er store, økonomiske interesser med i dette her, og virksomhederne skal kunne regne med, hvad vi som lovgivere melder ud,« siger han.

Teleklagenævnet afgjorde i oktober, at det var ulovligt, at TDC kunne samkøre egne kundeoplysninger med konkurrenters kundeoplysninger for at udbetale en rabat til dem, der både har fastnettelefon og Internet-forbindelse over det gamle kobbertelefonnet, som TDC ejer. Rabatten blev indført for at undgå et politisk indgreb mod TDC for at tage overpriser. TDC fik IT- og Telestyrelsens godkendelse af at give 40 kroner i månedlig rabat til »dobbeltkunderne«. Men TDCs konkurrenter, Telia og Cybercity, klagede over ordningen, fordi TDC kun kan udbetale rabatten, hvis TDC får oplysninger om konkurrenternes kunder.

Minister tilfreds

Videnskabsminister Helge Sander stiller sig efter mødet »tilfreds« med styrelsens redegørelse.

»Af redegørelsen fremgår det, at forligskredsen var fuldt informeret om indsigelsen, inden ordningen trådte i kraft. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at styrelsen var overbevist om lovligheden af ordningen,« siger Helge Sander.

Hans partifælle, Torsten Schack Pedersen, der er Venstres teleordfører, kritiserede skarpt styrelsen på Business.dk for en måned siden:

»Når vi præsenteres for forslag, skal der være den nødvendige information til stede. Det er ikke tilfredsstillende at tage beslutninger på et halvt oplyst område – særligt ikke hvis oplysningerne allerede foreligger. Så det her skal undersøges. Ingen kan være tjent med, at der er usikkerhed,« siger Torsten Schack Pedersen.

Teleanalytiker John Strand, direktør i Strand Consult, har på Business.dk anklaget IT- og Telestyrelsen for ren ansvarsfraskrivelse i hele balladen og har krævet, at videnskabsministeren kommer på banen:

»Hvis juristerne i Justitsministeriet tabte lige så stor en andel af sagerne, som IT- og Telestyrelsen gør, var de blevet fyret,« sagde han for en uge siden.

TDCs koncerndirektør Carsten Dilling har over for Business.dk understreget, at der foreligger en aftale med IT- og Telestyrelsen, og den går han derfor ud fra holder.

Op igen i januar

Men sagen er ikke slut. TDC vil indbringe sagen for Sø- og Handelsretten, og teleforligskredsen skal mødes igen i januar.

Der er nemlig fortsat ingen løsning på balladen.

»I forligskredsen vil vi fortsætte drøftelserne af, hvilken lovlig kompensationsordning for forbrugerne der mest effektivt sikrer konkurrencen på telemarkedet,« siger Helge Sander.