Sampension jagter godbidder blandt pensionskasser

Et af landets mindre kendte – men store – pensionsselskaber, Sampension, melder sig ind i kampen om at opsluge pensionskasser, der ikke kan stå på egne ben. Et af våbnene er få medarbejdere og lave omkostninger.

Sampensions administrerende direktør, Hasse Jørgensen, vurderer, at pensions­kasser fremover skal have over 100 milliarder kroner under forvaltning for at kunne stå alene. Foto: David Leth Williams
Læs mere
Fold sammen

Som den sidste store dreng i klassen gør Sampension sig klar til at slås om både de store firmaordninger i udbud samt en række af de andre, mindre pensionskasser i Danmark. Sampension har trimmet sig ved at skære omkostningerne ned til et minimum og har oprustet på investeringssiden.

Dermed er selskabet for alvor klar til at deltage i kampen mod blandt andre PFA Pension og Danica Pension om at opsluge flere firmakunder og nogle af de mindre pensionsaktører.

Våbnet er få medarbejdere, der er ensbetydende med omkostninger pr. kunde på kun 401 kroner. Det er kun PensionDanmark og Industriens Pension, der ligger lavere end det. Hos PFA Pension lyder omkostningerne på 781 kroner pr. kunde, mens det beløb hos både Danica Pension og Nordea Liv & Pension er på over 1.100 kroner.

Sampension har i dag lige under 260 milliarder kroner under forvaltning og er dermed landets tredjestørste pensionsselskab efter PFA og Danica. Selskabet er først og fremmest for HK-ansatte i det offentlige. Men det er en kundegruppe, som skrumper, og derfor er Sampension nødt til at gøre noget offensivt, fremhæver administrerende direktør for Sampension, Hasse Jørgensen.

»Vi er et gammelt selskab, og hvis vi ikke går ud på markedet, vil vi få flere og flere udbetalinger til kunder på pension, mens vi vil få færre indbetalinger. Vores første prioritet er at deltage i konsolideringen omkring pensionskasser. Dernæst at vinde nogle flere firmaaftaler,« siger Hasse Jørgensen.

Vandt KMD i udbud

Han vil ikke sætte navne på de pensions­kasser, han mener er interessante. Men han er ikke i tvivl om, at antallet af pensions­kasser og pensionsselskaber vil falde – især på grund af øgede krav fra myndighederne via det såkaldte Solvens II-regelsæt, der skal være endeligt gennemført i finanssektoren 1. januar 2016 – altså om godt et halvt år.

Dén opgave er så administrativ tung, at pensionskasser efter Hasse Jørgensens vurdering skal have over 100 milliarder kroner under forvaltning for at være sikker på at kunne stå alene.

»Et slag på tasken er, at de pensions­kasser, som kommer i knibe fremover, i gennemsnit vil have en balance på 20 milliarder kroner eller derunder. Vi vil deltage i konsolideringen af pensionskasser dér, hvor mulighederne er. Det kan både være som en egentlig fusion eller i form af partnerskab, hvor pen­sionskassen bevarer for eksempel egen identitet og bestyrelse,« siger Hasse Jørgensen.

Sampension vandt i vinter firmaaftalen for KMD, fordi selskabet kom med et bud, der var så lavt, at PFA ikke kunne være med. Det har givet Sampension mod på mere. Selskabet er i lighed med de øvrige i branchen i gang med at opruste på investeringssiden. Blandt andet ved at ansætte en række nye folk, som skal tage sig af alternative investeringer.

Sampension vil samtidig spare penge ved til næste år at insource driften af IT. Men det, som for alvor gør selskabet billigere end de store hovedkonkurrenter, er, at selskabet ikke har et stort salgskorps ansat og heller ikke ret mange rådgivere til at hjælpe kunderne. Sampension satser meget hårdt på digitalrådgivning med selvbetjening.

Skal bevare modellen

Tidligere direktør i forsikringsvirksomheden Willis Søren Andersen byder Sampension velkommen i konkurrencen, men fremhæver, at det er altafgørende, at selskabet ikke bliver som de øvrige. Det skal bevare modellen med få ansatte.

»Det er godt for kunderne, at Sampension vil være med. Men selskabet skal passe på ikke at springe over i den grøft, hvor de andre er. Selskabet skal fortsat satse på selvbetjning og ikke begynde at ansætte det store salgskorps. Sampension har sine styrker på de store pensionsordninger,« siger Søren Andersen.

Selvstændig aktuar Jørgen Svendsen fremhæver, at KMD indtil videre er det eneste udbud på firmaordningerne, som Sampension har vundet. I forhold til konkurrenterne har Sampension dermed det problem, at det ikke har særlig stor erfaring med det kommercielle marked og med personlig rådgivning. Jørgen Svendsen mener derfor, at Sampension skal have ansat nogle nye folk, der kender det private pensionsmarked og derudover skal have slebet nogle af kanterne til i sine koncepter.

»Men hvis de gør det, kan de blive en god spiller om to til tre år,« siger han.

Hasse Jørgensen afviser, at Sampension halter efter de andre, når det gælder rådgivning.

»Vores bane er firmapensionsmarkedet, og der kan vi levere en rådgivning, som er helt i top herhjemme – det har vi fået vurderet af eksterne eksperter. De andre kan godt have flere rådgivere, men vi har prioriteret at have nogle gode rådgivningsværktøjer,« siger Hasse Jørgensen.

»Vi har fået udviklet digitale løsninger, så vi kan komme hele vejen omkring den enkeltes økonomi. Det lægger os ikke ned, hvis vi får en ny firmakunde ind, der kræver meget rådgivning, fordi vi arbejder meget med selvbetjening. Det afgørende for os er, hvordan vi får kvalitetsrådgivning, uden at omkostningerne på den måde kommer til at eksplodere,« siger Hasse Jørgensen.