Samlermani berettigede udlejers ophævelse af lejemålet

I en ny afgørelse fra Vestre Landsret fik udlejer medhold i, at vedkommende kunne ophæve et lejemål på grund af lejers samlermani, der medførte brandfare og lugtgener for de øvrige lejere.

Foto: Bax Lindhardt