Salling Bank presset af lav rente - men overskuddet stiger

Pr foto. Fold sammen
Læs mere

Salling Bank havde en faldende basisindtjening i første kvartal 2017, men overskuddet er alligevel vokset, fremgår det af bankens regnskab torsdag morgen.

Det skyldes, at banken i perioden havde vækst i kursreguleringerne samt en særdeles positiv udvikling i nedskrivninger på udlån og tilgodehavender.

Banken, der har afdelinger i Skive, Nykøbing Mors, Viborg og Vinderup, havde i kvartalet netto rente- og gebyrindtægter for 41,2 mio. kr. mod 39,6 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Renteindtægterne er - i lighed med udviklingen hos mange andre banker - faldet, hedder det i regnskabet.

»Netto renteindtægter udgør 26,9 mio. kr., hvilket er et fald på 3 pct. i forhold til sidste år. Udlånsvolumen er i samme periode forøget med 2 pct. Netto renteindtægter er påvirket af en faldende rentemarginal som følge af en historisk lav markedsrente samt en skærpet konkurrence i sektoren,« skriver Salling Bank.

Faldet bliver opvejet af en stigning i gebyr- og provisionsindtægter, fortæller banken. Basisindtjeningen dykker alligevel til 9,9 mio. kr. fra 10,7 mio. kr. for et år siden.

Salling Bank har til gengæld opført en indtægt på nedskrivninger på 1,5 mio. kr. mod en udgift på 4,1 mio. kr. i første kvartal 2016.

Kursregulering af værdipapirer og valuta er samtidig vokset til 4,8 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. sidste år.

Det giver et overskud før skat, der vokser til 16,1 mio. kr. fra 19,1 mio. kr. i samme periode 2016.

Salling Bank venter fortsat i 2017 en basisindtjening på 48-52 mio. kr. I 2016 realiserede banken en basisindtjening på 55,5 mio. kr.