Salling Bank nedjusterer forventningerne

Salling Bank nedjusterer tirsdag morgen forventningerne til 2017 og venter nu en basisindtjening på 46-50 mio. kr.

Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.

Resultatet før skat ventes desuden at lande i niveauet 40-44 mio. kr.

Tidligere ventede banken en basisindtjening på 48-52 mio. kr. og et resultat før skat på omkring 47,6 mio. kr., der var niveauet sidste år.

- Forventningerne til basisindtjeningen for 2017 nedjusteres med 2 mio. kr. med baggrund i en vis usikkerhed omkring udlånsvæksten i fjerde kvartal samt en forventning om et marginalt højere omkostningsniveau, herunder udgifter til BEC samt personale, skriver Salling Bank i fondsbørsmeddelelsen.

Nedjusteringen sker efter en tilkendegivelse fra Finanstilsynet i forbindelse med de nye kapitalkrav for banker og pengeinstitutter.

Tilsynet har oplyst, at det forventer, at datacentralernes udtrædelsesgodtgørelser - hvis et pengeinstitut kommer under sit kapitalkrav - vil blive betragtes som en såkaldt "afviklingshindring", og derfor skal udtrædelsesgodtgørelserne afskaffes i denne situation.

Det får betydning for datacentralen BEC, som leverer it-systemer til en række banker, der også indgår i ejerkredsen. I øjeblikket skal et medlem, der med kort varsel udtræder af fællesskabet, betale en godtgørelse ifølge datacentralens forretningsmodel.

Udtrædelsesgodtgørelsen skal nemlig kompensere de øvrige medlemmer for fælles udviklingsomkostninger, leveringsforpligtelser og lignende.

Finanstilsynets forventning om, at det skal afskaffes i nogle tilfælde, har derfor ført til, at Salling Bank og den resterende ejerkreds i BEC har besluttet at sætte en proces i gang, der skal reducere de fremtidige økonomiske forpligtelser for et medlem af datacentralen, hvis det sker i forbindelse med afvikling af bankens aktiviteter.

Det betyder også, at der er større usikkerhed omkring forventningerne til de fremtidige indtægtsstrømme i BEC, og der er foretaget en ny, foreløbig vurdering af værdien af de eksisterende udviklingsaktiver.

Ifølge vurderingen vil det føre til en nedskrivning i år, og medlemmerne af BEC vil få deres andelskonti fuldt nedskrevet, fremgår det af meddelelsen.

Det betyder konkret for Salling Bank, at der i løbet af fjerde kvartal vil blive indskudt ny kapital i BEC, mens der også nedskrives for 7,5 mio. kr. i bankens kapitalandele i datacentralen.

/ritzau/FINANS