Salg af forældrekøbslejlighed

Når forældre sælger ejerlejligheder til deres børn, kan det udløse en ekstra skat, hvis man aftaler for lav en pris.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Når en ejerlejlighed skal sælges, er det vigtigste spørgsmål selvfølgelig, hvilken pris, der er den rette. Det er ikke kun køber og sælger, der interesserer sig for dette, men også Skat, som kan korrigere prisen, hvis den ikke er fastsat på markedsvilkår. Så længe der er tale om en sædvanlig handel mellem uafhængige parter anerkender Skat den pris, som parterne har aftalt. Foreligger der derimod en handel mellem familiemedlemmer eller mellem et selskab og dets hovedaktionær, lægger Skat ikke uden videre den aftalte pris til grund. Problemet kommer f.eks. ofte op i forbindelse med forældrekøbslejligheder, dvs. ejerlejligheder, som forældre har købt med henblik på udleje til deres børn.

Forkert prisfastsættelse

Hvis købesummen ikke er fastsat på markedsvilkår kan det føre til beskatning. En far, der sælger en ejerlejlighed til sin søn for billigt, anses for at have givet sin søn en gave. I dette tilfælde udløses gaveafgift af forskellen mellem markedsværdien og den faktiske købesum, og faren bliver beskattet af en yderligere avance. En hovedaktionær, der køber en ejerlejlighedaf sit selskab til en for lav pris, vil på samme må blive beskattet af fordelen ved at have købt lejligheden for billigt, og selskabet vil blive beskattet af en yderligere avance.

Fra forældre til børn

Er der tale om en ejendomshandel mellem forældre og børn anses købesummen som udgangspunkt for markedsmæssig, hvis den ligger inden for +/- 15 pct. af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejerlejligheder, som er udlejet på tidsubegrænsede vilkår og omfattet lejelovgivningen, har efter praksis en lavere værdi end ejerlejligheder, som ikke er udlejet. Ved denoffentlige vurdering ansættes ejendomsværdien derfor sædvanligvis 50 pct. lavere end for tilsvarende ejendomme, der vurderes som ikke-udlejet.

Muligheden for at sælge til sit barn til en værdi opgjort som den seneste offentlige ejendomsvurdering +/-15 pct. gælder som udgangspunkt, også selv om ejendommen er vurderet som udlejet. Er ejerlejligheden imidlertid udlejet til det barn, som køber lejligheden, gælder dette dog ikke. Det skyldes, at der i den situation reelt ikke foreligger en overdragelse af en udlejet ejendom. Barnet får jo fuld rådighed over ejerlejligheden ved at overtage den. I den situation – som nok er den mest almindelige afslutning på et forældrekøb – kan man altså ikke bruge 15pct.-reglen men skal forsøge at finde ejerlejlighedens reelle handelsværdi.

Fra forældres selskab til barn

I nogle forældrekøb, er det ikke forældrene selv, men forældrenes selskab, som køber ejerlejligheden. Den særlige praksis med at værdiansætte ejerlejligheden til +/-15 pct. af den offentlige ejendomsvurdering kan ikke anvendes, hvor en forælder overdrager en ejendom direkte fra sit selskab til barnet. Denne praksis gælder kun ved handler direkte mellem forældre og barn. I stedet kan værdien efter praksissom udgangspunkt fastsættes til den offentlige ejendomsvurdering, men det er et udgangspunkt, som ikke er bindende for Skat. Vurderingen kan således heller ikke her bruges, hvis ejerlejligheden er vurderet som udlejet, men reelt er fri, fordi den sælges til lejeren.

Fra selskab til hovedaktionær

Også ved salg fra selskab til hovedaktionær af en forældrekøbslejlighed opstår spørgsmålet om betydningen af, at lejligheden er udlejet. Højesteret har for nylig taget stilling til, hvordan udlejningen af lejligheden til et barn påvirker ejendommens værdi i denne situation. Her fortsætter lejligheden jo med at være udlejet til barnet både før og efter handlen. Højesteret fandt uanset dette, at ejendommen i en sådan situation værdiansættes, som om den var fri. Den omstændighed, at barnet var lejer, skulle man derfor se bort fra ved værdifastsættelsen, og ejendommen kunne ikke handles til værdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering.