Sagen mod Roskilde Bank udsat til november

Efter protester fra flere sagsøgte har Østre Landsret udsat erstatningssagen mod ledelse og revision.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Syv år efter, at Roskilde Bank krakkede, bliver retssagen nu endnu engang udsat – denne gang til 16. november; en måned efter at den skulle have været begyndt midt i oktober. Årsagen er, at statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet kort før deadline fremsendte store mængder af nyt materiale, herunder 60 bilag, som de sagsøgtes advokater skal have tid til at sætte sig ind i.

Asger Tue Pedersen, som er advokat for den tidligere medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, Ove Holm, var en af de første til at protestere mod de nye dynger af dokumenter fra Finansiel Stabilitet, som han skulle sætte sig ind i på kort tid.

Materialet fra Finansiel Stabilitet landede hos de sagsøgtes advokater kort før Østre Landsrets deadline 17. august. Ifølge et brev fra Asger Tue Pedersen til landsretten er det blandt andet nyt, at Finansiel Stabilitet inkluderer et krav mod de sagsøgte på 246 millioner kroner, som knytter sig til Roskilde Banks salg af egne aktier til kunderne for lånte penge samt markedsføring af risikofyldte investeringer for belånte friværdier.

Ifølge Asger Tue Pedersen når materialet i sagen op på 30.000 sider.