Sag om kursmanipulation sætter Neurosearch-lukning på standby

Afviklingen af Neurosearch er sat på standby indtil sagen om mulig kursmanipulation er afgjort ved retten. Det sker først en gang i 2014.

Biotekselskabet Neurosearch, der har været under afvikling det seneste år, opgiver indtil videre at få solgt, fusioneret eller helt lukket selskabet. Fold sammen
Læs mere
Foto: NeuroSearch

Biotekselskabet Neurosearch, der har været under afvikling det seneste år, opgiver indtil videre at få solgt, fusioneret eller helt lukke selskabet. Det fremgår af den regnskabsmeddelelse for tredje kvartal, som selskabet netop har udsendt.

Ifølge regnskabsmeddelelsen har der været udfoldet betydelige bestræbelser fra ledelsen og bestyrelsen for at afhænde de resterende aktiver.

"Der har været ført drøftelser til flere sider, bl.a. om salg af hele selskabet og det tilhørende skattemæssige underskud, Men ethvert forsøg på at sælge selskabet eller anden sikring af selskabets videre drift på sigt gennem f.eks. en fusion med et andet selskab er indtil videre mislykkedes," skriver Neurosearch i regnskabsmeddelelsen og giver den sag om kursmanipulation, som blev rejst i sommers skylden:

"Dette skyldes altovervejende, at selskabet i juli måned 2013 blev tiltalt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for en hændelse i foråret 2010Tiltalen mod selskabet lyder på kursmanipulation, hvilket selskabet afviser. Sagen ventes at komme for retten tidligst medio 2014," hedder det i regnskabsmeddelelsen.

Sagen om kursmanipulation handler, som Berlingske beskrev tilbage i 2010, om at Neurosearch udsendte en meddelelse i februar 2010 om succes med forsøg med et lægemiddel, Huntexil, til behandling af den frygtede Huntingtons-syge.

Få måneder senere måtte Neurosearch imidlertid udsende en ny meddelelse, fordi det viste sig, at der var fejl i rapporteringen af forsøget, og at resultatet slet ikke var så positivt som først antaget. Både den positive og den negative meddelelse havde stor kurspåvirkende effekt, og da ledelse og ledende medarbejdere samtidig handlede livligt med Neurosearch-aktier var mistanken om kursmanipulation nærliggende.

"Før der foreligger en endelig dom i denne sag, forventer NeuroSearch ikke hverken salg, fusion eller lignende af selskabet, da konsekvenserne af en dom vil være stort set ukendte for en potentiel køber," skriver ledelsen i regnskabsmeddelelsen.

Neurosearch kom ud af tredje kvartal med et underskud efter skat på syv millioner kr. mod knap 490 millioner kr. i samme periode 2012. Underskuddet af primær drift blev på otte millioner kr. Neurosearch opjusterer forventningerne til underskud af primærdrift for hele året fra ti til 15 millioner kr. uden dog at give nogen præcis grund.

Selskabets likvide midler udgjorde ved udgangen af tredje kvartal 94 millioner kr.

Selskabets nuværende adm. direktør René Schneider fratræder ved udgangen af november.