Særregler for kapitalfonde skader Danmark

Der er en fare for, at kapitalen søger uden om Danmark, hvis Bendt Bendtsens tanker gøres til lov.

Erhvervsministerens udmelding om, at han vil indføre strammere regler for kapitalfonde i Danmark, risikerer at skræmme kapital væk fra Danmark, skriver erhvervsportalen Idag.dk.

- Vi er imod forslaget, for vi kan ikke forstå, hvorfor Danmark skal have særregler på området. Der findes ikke lignende regler andre steder i Europa, og konsekvensen bliver at kapitalfonde, og deres kapital, går uden om Danmark, siger chefkonsulent Jette Baade, DVCA, der er organisation for ventureselskaber og kapitalfonde.

Bendt Bendtsen vil forbyde de såkaldte stay on-bonusser, høje pengebeløb, der bliver brugt som lokkemiddel til at fastholde direktionen i virksomheden efter et ejerskifte.

Derudover vil forslaget afkræve oplysningspligt for fondens udbetalinger af udbytte et år frem.

Ifølge Jette Baade kender hun ikke til nogen eksempler på, at danske ledere har modtaget en stay on-bonus. Det er desuden slet ikke ledelsens, men bestyrelsens opgave at sige ja til salg, fortæller Jette Baade.

- Med hensyn til oplysningspligten, så er det umuligt at forudsige 100 procent, hvor stor en udbetaling, der bliver tale om ét år frem. Det betyder en lavere købspris, fordi virksomhederne garderer sig, siger hun.

Erhvervsministerens udspil får også en lunken modtagelse i Dansk Industri, DI.