Sådan skal Danmark hjælpe EU på vækstkurs

Europa skal tilbage på vækstsporet - nu. Derfor har regeringen fundet frem til 30 veje til et bedre indre marked, som også vil gavne de danske virksomheder, siger erhvervsministeren.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) er klar med 30 veje til at få væksthjulene i gang i Europa - og Danmark skal hjælpe til. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Det skal blive lettere for små og mellemstore virksomheder at skaffe kapital, og så skal produktionen digitaliseres og automatiseres.

Det er nogle af de i alt 30 initiativer, regeringen præsenterede onsdag, som skal hjælpe til at få Europa tilbage på vækstsporet.

Hovedformålet med tiltagene er, at de skal gøre det indre marked i Europa endnu bedre. Men samtidig vil de være en stor fordel for de danske virksomheder, siger erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S), fordi de er »omkostningseffektive og skaber bedre rammevilkår for virksomhederne.«

De er lavet i tæt dialog med erhvervslivet, skriver Henrik Sass Larsen ved sin præsentation af »30 veje til et bedre indre marked:«

»Min holdning er klar: Det er i virksomhederne, at fremtidens vækst og arbejdspladser i Europa vil blive skabt. Hvad vi politikere kan og skal gøre er at levere de bedst mulige rammer for holdbar vækst og beskæftigelse.«

En af de ting, regeringen vil arbejde for, er at EU vil udvikle programmer, der skal sikre, at små og mellemstore virksomheder kan skaffe den nødvendige kapital, så de kan vokse. Derudover skal programmerne være med til at fremme investorers interesse i at investere i disse virksomheder, som har haft særligt svært at opnå bankfinansiering efter finanskisen.

Regeringen vil også arbejde for at få stablet flere offentlige-private partnerskaber (OPP'er) på benene, og reglerne for crowdfunding skal blive klarere, så det i fremtiden er en finansieringsform, der bliver brugt noget mere.

Produktionen skal automatiseres og digitaliseres, og regeringen vil arbejde for at små og mellemstore virksomher vil få lettere ved at anvende ny teknologi i produktionen. Det skal ske ved at give mindre virksomheder mere viden om de potentialer, der er ved en automatisering, og ved sørge for at virksomhederne får bedre adgang til at finansiere en automatisering og digitale løsninger.

Regeringen vil også have flere virksomheder til at udnytte hinandens restprodukter og affald - også på tværs af grænserne i Europa. Og så skal de mange regler, virksomhederne møder, når de bevæger sig over grænserne, være ensartede og lette at forstå. Derfor vil regeringen forpligte Europa-Kommissionen til et »følg eller forklar-princip« i forhold til konkrete forslag til regelforenklinger, der kommer fra slutbrugerne - nemlig virksomhederne selv.

Tiltagene kommer i en tid, hvor der er massiv fokus på Europas fremtidige erhvervs- og vækstpolitik. Europa-Kommissionenes formand, Jean-Claude Juncker, har meldt klart ud, at det er førsteprioritet for de kommende års arbejde at få Europa tilbage på vækstsporet.