Sådan skal Danmark digitaliseres

Her er de 33 tiltag, som staten, regionerne og kommunerne har lagt sig fast på frem til 2020.

Ny teknologi - både fysisk og via nettet - skal spare det offentlige for milliarder i også årene fremover. Arkivfoto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Mere offentlig selvbetjening, som hænger sammen på kryds og tværs, og hvor man kan følge sin sag til dørs. Væk med de sidste papirbreve fra det offentlige. Mere fokus på ordentlig IT-sikkerhed overalt. Flere offentlige data, som ikke er personfølsomme, ud til fri og kreativ brug. En slags NemID til de 12-15-årige. Og digitale udbud og indkøb i det offentlige overalt.

Det er blandt de mange ting, som staten, kommunerne og regionerne har forpligtet sig og hinanden til at få på plads frem til 2020. Her er listen over de 33 tiltag, som den firårige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 rummer:

1. En brugervenlig og overskuelig, digital, offentlig sektor

 • Mere sammenhængende og brugervenlig selvbetjening på nettet, som virker på alle skærme
 • Bedre digital kommunikation, så man kan finde, bruge og forstå de digitale tjenester
 • Overblik over egne sager og ydelser med mulighed for at så SMS, når der sker nyt
 • Bedre hjælp og vejledning til borgere og virksomheder om NemID, digital post, borger.dk, virk.dk m.m.
 • Alle meddelelser fra det offentlige - også internt - er digitale og sendes ad sikre kanaler, undtagen til dem, der er fritaget fra at modtage digital post

2. Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling

 • Klare juridiske rammer for digital forvaltning
 • Flere gode grunddata (ikke-personfølsomme basale, offentlige data) frigives
 • Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata skal forhindre fejludbetalinger og snyd

3. Bedre og mere sammenhængende velfærd

 • Sammenhængende velfærdsforløb for borgere på tre områder: folk med psykiske lidelser og misbrug, unge ledige i uddannelsesforløb og indsættelse og udslusning fra Kriminalforsorgens institutioner
 • Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området
 • Udbredelse af fire landsdækkende, digitale velfærdsløsninger inden 2020
 • Digital læring og undervisning: Inden udgangen af 2018 skal effekten af at bruge digitale læremidler i folkeskolen være kortlagt. Alle elever, forældre, lærer og pædagoger i folkeskolen skal have en fælles brugerportal. I 2019 skal alle skriftlige prøver i gymnasiet ske digitalt. I 2020 skal alle skriftlige prøver i folkeskolens 9.-10.-klasser ske digitalt.
 • Offentligt ansattes digitale kompetencer skal op, især blandt lærere og pædagoger i folkeskolen. Alle offentligt ansatte skal på kursus i IT-sikkerhed

4. Bedre rammer for erhvervslivet

 • Automatisk erhvervsrapportering af bogføringsdata
 • Offentlige udbud og indkøb skal inden oktober 2018 ske digitalt
 • Mere og bedre brug af netbaserede tjenester (»cloud computing«) i det offentlige

5. Offentlige data som vækstdriver

 • Åbne, offentlige data skal være lettere at finde, og flere data skal lægges åbent ud, så de frit kan bruges
 • Det offentlige skal samarbejde om at skabe smarte byer
 • Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata skal på plads, så GPS-data bliver mere præcise og pålidelige

6. En effektiv forsyningssektor

 • Fælles data om terræn, klima og vand
 • Åbne data om energiforsyning og energiforbrug
 • Data om nedgravet infrastruktur samles, så man kan koordinere gravearbejder og undgå mange graveskader
 • Samlet IT-arkitektur for affaldsdata

7. Den offentlige sektor passer godt på data

 • Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder og alle IT-systemer og skærpet indsats mod hackerangreb
 • Fælles standarder for sikker udveksling af information
 • Styr på digitale identiteter og rettighedsstyring, så kun de rette har adgang til data
 • Nye udgaver af NemID, NemLog-in og Digital Post
 • Sikre ID-løsninger til børn og unge på 12-15 år, som også kan bruges som login i skolen

8. Robust digital infrastruktur

 • Fælles måde at sikre gode data og effektiv datadeling på
 • Robust drift for den fælles infrastruktur med aktuel driftsinformation om IT-systemerne

9. Digitalisering for alle

 • Digital uddannelse af børn og unge i bedre IT-sikkerhed og bedre brug af de digitale muligheder
 • Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder til at blive digitalt bedre
 • Informationskampagne til borgere og virksomheder om bedre IT-sikkerhed og digitale trusler

Kilde: »Et stærkere og mere trygt digitalt samfund« - den fællesoffentligt digitaliseringsstrategi 2016-2020

Læs mere: Hent den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 (i PDF-format)