Sådan skaber vi flere gigantvirksomheder i Danmark

Ledelsens mod og ambitioner er afgørende for, om en virksomhed har potentiale til at vokse til gigantstørrelse eller ej. Det viser en ny analyse af 149 mellemstore vækstvirksomheder, som Akademiet for Tekniske Videnskaber har gennemført.

Forskning og udvikling spiller en central rolle i de succesfulde virksomhedernes strategi, både i form af investeringer i eksterne forskning og udvikling, udvikling af egne forsknings- og udviklingsafdelinger og ledelsesmæssigt fokus på en stærk innovationskultur. Foto: Iris
Læs mere
Fold sammen

De helt store virksomheder med flere end 1.000 ansatte er en vigtig drivkraft for produktivitetsvækst og eksport i Danmark, men det kniber for de mellemstore virksomheder at tage det næste vækstspring op i giganternes liga.

Det har tænketanken Akademiet for Tekniske Videnskaber, ATV, sammen med en række organisationer, virksomheder og offentlige styrelser sat sig for at løse. Med økonomisk støtte fra Otto Mønsteds Fond har ATV undersøgt underlaget af mellemstore danske industrielle vækstvirksomheder med flere end 150 ansatte for at finde forklaringen på deres vækst.

Resultaterne er samlet i rapporten »Fremtidens Giganter – hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark«. Konklusionen er, at der er markante forskelle mellem de virksomheder, der vokser, og dem, der ikke gør, men en af de mest markante og afgørende faktorer er ledelsen. Vækst begynder ganske enkelt med ledelsen.

»Flere af virksomhederne peger på, at de rekrutterer ledere og bestyrelsesmedlemmer ud fra en profil med fokus på både kerneforretningen og udvikling af nye forretningsområder. Det er et aktivt ledelsesvalg, at man går i den retning, og det er i den dynamik, at væksten opstår,« siger Martin Skov Skjøth-Rasmussen, direktør i Haldor Topsøe A/S og formand for den ATV-arbejdsgruppe, som har udarbejdet rapporten.

Gennem interview med en række virksomhedsledere i de 149 virksomheder står det klart, at væksten i høj grad er drevet af ledelsens mindset, ambitionsniveau og kompetencer til at skalere virksomheden. Det handler om mod og højt ambitionsniveau hos ledelsen, herunder f.eks. om ledelsen tør sætte gang i risikofyldte investeringer og satse på ny, uafprøvet teknologi, ændre virksomhedens forretningsmodel radikalt eller satse på nye, fjerne eksportmarkeder.

Samtidig spiller forskning og udvikling en central rolle i de succesfulde virksomheders strategi både i form af investeringer i ekstern forskning og udvikling, udvikling af egne forsknings- og udviklingsafdelinger og ledelsesmæssigt fokus på en stærk innovationskultur.

Barrierer for vækst

Virksomhederne er også åbne organisationer, og innovation og nyskabelse sker via samarbejde med kunder og andre udviklingspartnere. Virksomhederne investerer i ny, avanceret teknologi og satser bredt på teknologiløft, og virksomhederne er globalt orienterede og har fokus på fjerne vækstmarkeder.

Men der er også barrierer for vækst. En af de største er adgangen til kvalificeret arbejdskraft og udfordringer med, at medarbejderne ikke er teknologiparate nok. En anden er, at politikerne gennem de seneste år har skåret kraftigt i de statslige investeringer i innovation.

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri, hilser rapporten velkommen, fordi det er den første rapport i meget lang tid, som prøver at finde ud af, hvad der skal til for at skabe vækst i de mindre virksomheder.

»Rapporten viser, at ud over ledelsens beslutninger har investeringer i forskning og udvikling og samarbejde med statslige forsknings- og udviklingsinstitutioner afgørende betydning for væksten i de mellemstore virksomheder. Derfor er det endnu et wakeup-call til politikerne om ikke at blive ved med at skære i de statslige investeringer på området. De besparelser, der f.eks. har været af Innovationsfonden, virker som seriøse benspænd for at få flere virksomheder til at vokse sig store, sådan som alle ellers taler om ved festlige lejligheder,« siger underdirektør i Dansk Industri Charlotte Rønhof.