Sådan rammer forsikrings-selskabernes øv-sager

Codan, ETU og Købstædernes Forsikring har flere klagesager end deres markedsandel berettiger til på det store område for bil og indbo.

Foto: Erik Refner.
Læs mere
Fold sammen

Der er forsikringsselskaber, som kunderne klager mere over end andre. Det bliver synligt i den årlige klagestatistik fra Ankenævnet for Forsikring, som netop er offentliggjort. Den giver et et overblik over, hvor mange klagesager som de enkelte selskaber har i forhold til deres markedsandel.

Umiddelbart falder tre selskaber i øjnene på det store område for hus, indbo og bilforsikring. Købstædernes Forsikring har nemlig med en markedsandel på 1,4 pct. formået at få en klageandel, der er mere end dobbelt så stor med 3,4 pct. af de samlede klager. Der er tale om i alt 18 sager, som kunderne altså tabte de 15 af.

Godt ser det heller ikke ud for ETU Forsikring, som har en markedsandel på bare 0,4 pct., men har 1,5 pct. af klagerne. I alt er der tale om otte sager, men hvor kunderne fik helt eller delvist medhold i de fem. Men kunderne fik altså ret i mere end gennemsnittet. For generelt fik kun 26 pct. af kunderne helt eller delvist medhold i klagesagerne på bil, hus og indbo-området.

Blandt de største selslaber har kun Codan en større klageandel end markedsandelen på 9 pct.mod 8,2 pct. markedsandel. Til gengæld klarer både Tryg  og Topdanmark sig bedre og har begge en klageandel, som ligger pænt under selskabets markedsandel på området.

Meldingen fra forsikringsbranchen selv er overraskende positiv i betragtning af, at antallet af klagesager på alle forsikringsområder er steget til 1868 i 2014 mod 1733 i 2013.

»Hvert år er der virkelig mange forsikringsskader, og derfor er det ikke realistisk, at man helt kan undgå klager.  I 2014 var der en lille stigning i antallet af klager i forhold til året før, men det giver nu ikke anledning til panderynken. Vi kan ud af klagestatistikken se, at tendensen de sidste 10 år er, at klagetallet falder støt og roligt. Den tendens ændrer en lille stigning et enkelt år ikke på,« siger underdirektør Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension.

De forsikringstyper, der klages mest over, er syge- og ulykkesforsikringer samt livs- og pensionsforsikringer.