Sådan pressede de bedre mobildækning igennem

Skrappe krav om at få udryddet mobilhullerne sikrer seks jyske kommuner bedre mobildækning end mange andre steder i Danmark. Alene Lemvig Kommune sparer en halv million kroner om året.

Mobil- og internetdækningen i Lemvig Kommune bliver løbende bedre i de kommende måneder som følge af, at seks jyske kommuner er gået sammen i en stor aftale med Telenor. Arkivfoto: Johan Gadegaard, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Johan Gadegaard

Det er et område to gange så stort som Fyn, der inden for de nærmeste måneder har sikret sig bedre mobil- og bredbåndsdækning, end mange andre dele af Danmark kan klare - samtidig med at regningen bliver mere end halveret.

Seks vestjyske kommuner satte Danmarks største teleselskab, TDC, på porten og indgik aftale med TDCs nærmeste konkurrent, Telenor, uden om de statslige og kommunale fællesaftaler. Og Telenor gik med på de skrappe krav til dækningen, som kommunerne - Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Skive - stillede.

98,5 procents dækning - på matriklerne

»Vi synes selv, at vi gjort det noget bedre end de aftaler, som vi ellers kunne komme på. Blandt andet har vi fået 98,5 procents dækning mod de 98 procent, som er en del af SKI-aftalerne (Statens og Kommunernes Indkøb, red.), og det er ikke blot en dækning af hele kommunen men i bebyggede matrikler. Fra 1. maj skal Telenor aflevere lister til os, der viser, hvilke matrikler der ikke er dækning på,« forklarer IT-chef Thomas Hyldgaard fra Lemvig Kommune til Berlingske.

Lemvig Kommune sparer alene en halv million kroner om året i forhold til den hidtidige aftale med TDC og er nu garanteret en udendørs dækning - vel at mærke oplevet dækning, ikke teoretisk - fem meter rundt om alle bygninger.

»Det har faktisk været ganske nemt at få igennem. I udbuddet lagde vi op til, at kommunerne - som i SKI-aftalen - kunne udpege ét område, som man særligt ønskede dækningen forbedret i. I aftalen har vi fået ti områder, fordi vi gav ekstra points, hvis et teleselskab bød ind med flere områder, og det valgte Telenor at gøre. Alene i Lemvig får vi nu 13 opgraderinger af nettet og en helt ny mast, hvor Telenor ikke var før. Allerede nu kan man mærke forskellen,« siger Thomas Hyldgaard.

Nu også med 4G

TDC-aftalen indeholdt ikke adgang til 4G-/LTE-mobilnettet, som er beregnet til hurtig dataoverførsel. Det skulle der betales ekstra for, men nu er det en del af aftalen, så datadækningen via mobilnettet både blier bedre og hurtigere.

»Vi ved godt, at det er et kæmpe arbejde, som Telenor har indledt, og at der derfor måske går lidt længere med nogle opgraderinger. Men vi er lydhøre, blot vi indgår i en positiv dialog - og den har vi. Selvfølgelig vil der også efter dette være udfordringer nogle steder, f.eks. har vi en af Danmarks største skovplantager, og det er jo en aftale med Telenor, vi har. Hvad de øvrige teleselskaber gør, kan vi ikke vide, men vi håber da på konkurrence,« siger Thomas Hyldgaard.

I Lemvig Kommune er der skiftet omkring 1.000 SIM-kort fra TDC til Telenor, og alle fastnetlinier er tilsvarende flyttet. Skiftet skete hen over natten.

»Vi har ikke fået nogle dårlige meldinger, og det er positivt i den stilling, som jeg sidder i. Oftest hører man kun noget, når det går galt,« siger IT-chefen.

Nemmere at trække folk til

De seks kommuner har aftalt med Telenor, at hvis dækningen efter alle opgraderinger stadig ikke er god nok, kan hver kommune forlange to master pr. kommune sat op. Kommunen skal så rejse masten og trække kablerne, mens Telenor skal betale udstyret plus strømforbruget.

Aftalen er så usædvanlig, at kommunerne i december var inviteret til København af Erhvervsstyrelsen, som er øverste, danske telemyndighed, for at fortælle om, hvad de havde gjort. Regeringen har flere gange opfordret kommunerne til at stille større krav om bedre dækning, når de forhandler telekontrakter.

Og så bidrager den bedre dækning vel også til at gøre det nemmere at trække nye indbyggere og arbejdspladser til kommunen?

»Selvfølgelig. Nu kan man sidde og nyde den gode natur og opretholde forbindelsen til omverdenen, samtidig med at man passer sit arbejde. Vi har meget vidensarbejde, så en grafisk designer kunne bosætte sig her med udsigt over vandet og stadig lave fantastiske oplæg,« siger Thomas Hyldgaard.

De seks kommuners aftale med Telenor er treårig med mulighed for et års forlængelse.

LÆS MERE