Sådan håndteres problemer med revisor

Garanti. En revisors underskift skal gerne være virksomhedens garanti for, at tingene er i orden. Men det kan ske, at der opstår så store uenigheder mellem revisoren og en virksomhed, at firmaet ikke kan se andre muligheder end at indbringe deres revisor for Disciplinærnævnet.

Ofte opstår der tætte bånd mellem en virksomhed og dens revisor. Et indbyrdes tillidsforhold, hvor den ene part stoler på den anden.

Virksomheden opfatter revisorens underskift som en garanti for, at alt er i orden og bruger revisoren både som rådgiver og sparringspartner.

Men engang imellem går det så galt, at både tillid og venskaber ryger i vasken.

Når det sker, kan virksomheden ikke altid se andre udveje end at indbringe sin revisor for Disciplinærnævnet, der er et klagenævn for revisorer. Og stadigt flere virksomheder gør brug af den udvej.

Men ifølge Ole Neerup, der er statsautoriseret revisor og medlem af nævnet, bør en virksomhed altid overveje tingene grundigt, før de indgiver en klagesag til nævnet.

- Det er altid godt, hvis virksomheden får en objektiv person ind til at kigge lidt på sagen. Det kunne for eksempel være en advokat eller en anden revisor, der kunne hjælpe virksomheden med at kigge sagen igennem, siger Ole Neerup.

Kan kræve erstatningLangt de fleste sager i Disciplinærnævnet handler om, at en virksomhed eller en person ikke mener, revisoren har gjort sit arbejde godt nok.

Det sker samtidig også tit, at en virksomhed opsiger samarbejdet med sin revisor, hvorefter firmaets nye revisor finder forskellige fejl i eksempelvis et regnskab og derfor anbefaler, at firmaet kører en sag mod den tidligere revisor.

Det koster en virksomhed 500 kroner i gebyr at klage over en revisor, som man får igen, når sagen er afsluttet. Det er en begrænset udgift set i lyset af, at en revisor, der kendes skyldig, kan risikere at skulle betale op til 300.000 kroner i bøde.

Den bøde giver dog ikke virksomheden nogen form for kompensation, da det udelukkende er en bøde. Men advokat i Dansk Handel & Service, Lars Alexander Borke, mener, at en afgørelse fra nævnet sagtens kan bruges i forbindelse med en efterfølgende retssag om erstatning.

- Det er klart, at en virksomhed, der har fået medhold i Disciplinærnævnet, står med stærke beviser, hvis den har planer om at kræve erstatning af sin revisor i en eventuel retssag, konkluderer han.