Sådan fungerer bankunionen

Fond med 55 milliarder euro i kassen skal danne sikkerhedsnet under den europæiske banksektor.

Bankunionen skal kort fortalt fungere som et sikkerhedsnet under den europæiske banksektor, så banker med økonomiske problemer i fremtiden ikke kan true hele den økonomiske stabilitet i eurozonen og dermed euroen og EU.

Dermed skal det også sikres, at store banker ikke i tilfælde af konkurs kan sende hele lande på kanten af bankerot. Den europæiske banksektor skal dække hinanden ind, hvis en bank går konkurs.

Grundelementerne i bankunionen er netop denne fælles afviklingsmekanisme for nødlidende banker og så en fælles tilsynsmekanisme.

Den Europæiske Centralbank (ECB) overtager 4. november 2014 tilsynet med de største banker i euroområdet. For at sikre, at alle deltagende banker er sunde og levedygtige, har ECB igangsat en gennemgang af aktiverne i de 130 største banker – det såkaldte »asset quality review«. Ud over egne ressourcer anvender ECB i dette arbejde et uafhængigt konsulenthus, og til sommer følges arbejdet op med en såkaldt stresstest, hvor bankernes økonomiske styrke bliver testet i en række scenarier, eksempelvis en ny finanskrise. Banker, der fejler stresstesten, vil blive mødt med krav om rekapitalisering eller afvikling.

Bankunionen omfatter alle lande, der har euro. Lande som Danmark, der ikke er en del af eurozonen, skal bestemme sig for, om de vil være en del af den.

De 18 eurolande er blevet enige om at opbygge en fond til redning eller afvikling af nødstedte banker på 55 milliarder euro finansieret af banksektoren selv. 40 procent af bidragene skal overføres i fondens første år, 20 procent i det andet og de resterende 40 procent ligeligt fordelt over seks år. Dermed bliver fonden samlet opbygget over otte år.

Læs mere på Folketingets hjemmeside for EU-oplysningen: www.euo.dk/emner/bankunion