Sådan ender Ryanairs sag i Danmark

Konflikten mellem fagbevægelsen og Ryanair kan ende med nogle dramatiske uger for ferierejsende i lufthavnen. Forud for Arbejdsrettens afgørelse onsdag kommer her Berlingske Business’ bud på fire mulige udgange.

Ryanairs personaledirektør Ediie Wilson ankommer til et af de forberedende retsmøder i Arbejdsretten 20 maj, hvor der var mødt talrige demonstranter op. Onsdag falder afgørelsen i Arbejdsretten. Arkivfoto: Mathias Bojesen
Læs mere
Fold sammen

1. Den dramatiske sommer:

Den planlagte sommerferie kan ryge i vasken for danske familier med Ryanair-billetter på hånden. For det irske flyselskab får svært – hvis ikke umuligt – ved at flyve ud af Københavns Lufthavn i tilfælde af, at Ryanair taber sagen i Arbejdsretten. Giver Arbejdsretten fagbevægelsen ret til strejke og sympatikonflikt, har Ryanairs ledelse blot fem dage til at sætte sig til forhandlingsbordet og indlede reelle overenskomstforhandlinger med fagbevægelsen. Det vil Ryanairs ledelse ikke, har topchef Michael O’Leary slået fast over for Berlingske Business.

Dermed kan han og Ryanair se frem til, at forskellige fagforeninger i Københavns Lufthavn vil samarbejde om at forhindre Ryanair i at få fyldt bagage og brændstof på flyene allerede fra midnat mellem mandag og tirsdag i næste uge. En række forbund, heriblandt 3F, HK og Dansk Metal, har varslet, at de vil deltage i sympatikonflikt. At dømme efter de foreløbige demonstrationer, som fagbevægelsen har arrangeret i København de seneste uger, bliver Ryanair mødt af en særdeles kamplysten og forenet fagbevægelse, og konflikten kan vare ved i ugevis, hvis Ryanair forsøger at flyve videre med København som base.

Hvis modstanden fra fagbevægelsen er hård nok, vil Ryanair dog forventeligt lukke sin base i København og måske også i Billund. Det vil sige, at Ryanairs fly ikke kommer til at »overnatte« på dansk grund, og at Ryanair får svært ved at gennemføre de vigtige morgenflyvninger fra Danmark. Det vil formentligt svække Ryanairs muligheder for vækst i Skandinavien.

2. Den irske løsning:

Fagbevægelsen kommer til at stå med en lang næse og en sønderskudt »dansk model«, hvis de tre dommere i Arbejdsretten i sidste øjeblik sender sagen til Irland for at få den behandlet efter irsk lov. Dette har været Ryanairs krav, da flyselskabet finder det urimeligt, at den danske arbejdsret skal være afgørende for, hvordan et irsk selskab med irsk indregistrerede fly indgår aftaler med sine ansatte.

Under sin cirka to timer lange procedure i Arbejdsretten forleden kæmpede Ryanairs danske advokat Michael Møller Nielsen en brav kamp for at tale den danske ret ned – og den irske ret op. En af Ryanairs pointer er, at de ansatte på Ryanairs base i København, ifølge Ryanairs egne beregninger, blot bruger cirka to procent af deres arbejdstid på dansk jord. Resten af arbejdstiden foregår i luften og på fremmede destinationer, hvorfor det vil være forkert at regulere forholdene efter dansk arbejdsret.

Hvis sagen modsat fagbevægelsens forventning skulle blive sendt til Irland i sidste øjeblik, er Ryanair klar favorit til at vinde den.

3. Den europæiske afklaring:

Dommerne kan også vælge at tage EU-Domstolen med på råd, og gør de det, kan der gå måneder eller år, før sagen bliver afsluttet. Det kan ske, hvis de tre dommere i Arbejdsretten ser behov for at få EU-Domstolens vurdering af, hvordan to konfliktende EU-bestemmelser skal afvejes over for hinanden. På den ene side skal der i EU være fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. På den anden side er strejkeretten en grundlæggende rettighedhed på EU-plan. Hvis Arbejdsretten sender sagen til EU er det ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen et stort problem for den danske arbejdsret.

»Ryanair håber, at sagen ryger videre til EU-Domstolen, men hvis det skulle være udfaldet, så er Arbejdsretten ikke noget værd, og så har den overlevet sig selv,« har han udtalt til TV 2.

4. Den historiske overraskelse:

Vil Ryanairs ledelse bøje sig og indgå en dansk overenskomst? Det succesrige irske lavprisselskab har råd til at tilbyde de ansatte på baserne i Billund og København lidt bedre vilkår og løn end på selskabets andre baser i Europa. Skulle det ske, vil det være en overraskelse, der vil vække international opmærksomhed. For Ryanair har i sin lange historie ikke vist nogen som helst lyst til at samarbejde med fagforeninger. Tværtimod har Ryanair gang på gang afvist krav fra fagforeninger over hele Europa, og topchef Michael O’Leary har foreløbigt oplyst, at hans position i Danmark er krystalklar. Til Berlingske sagde han forleden:

»Hvis vi underskriver en kollektiv overenskomst med den danske fagforening, vil vi blive bedt om at underskrive kollektive aftaler med 15 franske fagforeninger, 55 spanske og et hav af italienske fagforeninger. Så det kommer vi ikke til at gøre.«