Så lidt ville konkurrenterne betale for OW Bunker

Allerede i 2013 forsøgte kapitalfonden Altor at sælge OW Bunker, men de interesserede købere ville kun give en pris, der lå langt, langt under OW Bunkers værdi ved den senere børsnotering.

Foto: Kasper Palsnov

Det startede den 26. april 2012. Efter fem års ejerskab af OW Bunker-koncernen var den svenske kapitalfond Altor nu ved at være klar til trække sig ud af selskabet. Den daværende formand for bestyrelsen Denis Viet-Jacobsen oplyste til bestyrelsen, at ejerne nu ville starte processen omkring en såkaldt »exit« - altså et salg af OW Bunker.

Den særlige kurator i det nu krakkede OW Bunker, Søren Halling-Overgaard, har gennemgået bunker af dokumenter, og kan i sin redegørelse, som Berlingske er i besiddelse af, tegne et billede af, hvordan det første forsøg på et salg gik. Eller rettere sagt: Hvordan det ikke gik.

Et år efter Denis Viet-Jacobsens melding startede man i OW Bunker det såkaldte »Project Orion,« der blev kodenavnet for salget af selskabet. Med bistand fra blandt andre Morgan Stanley rakte OW Bunker ud til i alt 13 såkaldte »branchekyndige købere«. Der var bid hos fire af dem, men det var en pauvre fangst.

Ingen af de fire bydere var klar til at betale mere end 2,3 mia. kr. for OW Bunker, og en af bydere har sågar helt nede at tilbyde 1,3 mia. kr. for selskabet. Det er langt, langt under, hvad OW Bunker blev værdisat til, da selskabet gik på børsen. Her lød prisskiltet på mellem 4,4 og 5,5 mia. kr.

Den pris var investorerne dog villige til at betale efter at have læst OW Bunkers beskrivelse af sig selv i det såkaldte prospekt som et konservativt selskab med styr på de mange risici i bunker-branchen. Få måneder efter børsnoteringen gik OW Bunker dog konkurs, og netop prospektet har været under stor beskydning siden for at være misvisende.

Det skal en domstol formentlig tage stilling til på et tidspunkt, men indtil videre må man konstatere, at konkurrenterne et år inden OW Bunkers børsnotering kun var villige til at betale halvdelen af den senere angivne børsværdi.