Så kom redningskransen til F1-lånene

Mens danskerne stille og roligt er ved at blive presset over i andre lånetyper, har regeringen lanceret en redningskrans for lån med variabel rente.

Det ser nu ud til, at regeringen sammen med Nationalbanken har fundet en løsning, der kan skabe ro for boligejerne. Udspillet vil sandsynligvis kunne redde F1-lånene til glæde for rigtig mange boligejere, mener direktør Carsten Tirsbæk Madsen fra BRFkredit, og han bakkes op af Søren Holm, koncerndirektør i Nykredit. Foto: Linda Kastrup
Læs mere
Fold sammen

Voldsomme prisstigninger og øgede krav har allerede sendt tusinder af danskere med etårige flekslån over i lånetyper med knap så variable renter. Men nu har Nationalbanken og regeringen skruet et lovforslag sammen, så der bliver grebet ind, hvis renten skulle stige voldsomt, eller hvis en auktion over flekslån slår helt fejl, så lånene ikke kan refinansieres.

Lovforslaget bliver fremsat, netop som realkreditsektoren er ved at gøre klar til den store decemberauktion over flekslån, og lovforslaget får virkning for både eksisterende og nye lån – men først fra årsskiftet.

Forslaget indebærer, at løbetiden på obligationerne bag flekslån og andre realkreditlån med variabel rente bliver tvunget forlænget, hvis verden går så meget af lave, at renten stiger mere end fem procentpoint, eller auktionen slet ikke kan gennemføres. Og loven får virkning for både rentetilpasningslån, de nye lån baseret på CITA-renten og lignende.

Realkreditselskaberne får dermed løftet en del af deres risiko ved de løbende refinansieringer af flekslån – et punkt som ratingbureauerne har haft fokus på.

Kan ikke væltes

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) påpeger, at forbrugerne i dag har den fulde risiko, hvis de har et flekslån, og den korte rente skulle stige til astronomiske højder.

»Her lægger vi så en rente ind, så man ved, hvad worst case scenario er,« siger ministeren, som ikke ser en stor risiko ved danske flekslån.

»Nu er jeg jo ikke ratingbureau eller farer rundt på de finansielle markeder, men jeg skulle mene, at dansk realkredit har klaret sig flot, også igennem den finansielle krise. Og vi har ikke problemer med F1erne. Men noget andet er, hvad realkreditinstitutterne bliver bedt om, fordi man vil sikre sig, at de ikke bliver væltet. Nu har jeg så sørget for, at de ikke kan væltes,« siger han.

Realkreditinstitutterne tager godt imod udspillet, med forbehold for at de skal nærlæse lovforslaget.

»Umiddelbart er vi positive. Der har været en del blæst omkring F1-lånenes fremtid, men nu ser det ud, som om regeringen sammen med Nationalbanken har fundet en løsning, der kan skabe ro for boligejerne. Umiddelbart er det vores vurdering, at udspillet vil kunne redde F1-lånene til glæde for rigtig mange boligejere,« siger direktør Carsten Tirsbæk Madsen fra BRFkredit.

Rejser mange spørgsmål

Nykredit bakker også op og håber, at det vil forbedre kreditvurderingsselskabernes syn på de danske institutter.

»Min vurdering er, at de vil være positive over for det. Det løser jo refinansieringsrisikoen. Og hvis vi får alt det her i spil, så tror jeg faktisk, at vi vil få en bedre bedømmelse,« siger Søren Holm, koncerndirektør i Nykredit.

Rent teknisk vil en forlængelse udløse, at de bagvedliggende obligationer på flekslån bliver omdannet til lange, konverterbare obligationer – altså de mest sikre, fastforrentede lånetyper.

Men det betyder, at investorerne kommer til at bære risikoen for, at deres investering ændrer sig radikalt ved en kolbøtte på finansmarkederne. Og det rejser mange spørgsmål hos en af de investorer, der traditionelt aftager mange realkreditobligationer, adm. direktør i AP Pension Søren Dal Thomsen.

»Det betyder jo, at hvis renten på et F1-lån er en pct., og refinansieringsauktionen går skidt, så bliver lånet konverteret til en rente på næsten seks pct. Det er jeg jo glad for, men kunden skylder mig lige pludselig beløbet i 30 år. Og når det er en konverterbar obligation, så er det ikke så godt, fordi hvordan skal jeg nu behandle sådan en fætter rent solvensmæssigt?« spørger Søren Dal, som dog ikke har haft mulighed for at studere forslaget.