Russere vil have særbehandling

Jeg har oplevet, at vores kunder i de nye økonomier, særligt i SNG-landene, har svært med at acceptere, at vi behandler dem alle ens, og ikke opdeler kunder i gode kunde og mindre gode kunder, til dem, der er i Vest, og til dem der er i Øst. Jeg oplever, at vi af den grund bruger alt for meget energi til en unødvendig kommunikation. Hvorfor er det sådan og kan det undgås på en eller andet måde? Anonym

Dette er en af de mest grundlæggende forskelle mellem den danske og den russiske (ukrainsk, hviderussiske med mere) forretningskultur.

I de lande, hvor man lægger speciel vægt på relationer, og hvor opbygning af personlige forhold er et vigtig element til succesrig forretning, er det naturligt, at man udøver særbehandling til udvalgte kunder.

Til de udvalgte hører kunder, man har personlige relationer til.

Ifølge de lokale forretningskulturer er det nærmest umoralsk at behandle de udvalgte kunder på lige fod med de øvrige kunder. At forsøge at forklare, at det er firmaets politik at behandle alle ens, er således spild af tid.

De vil simpelthen ikke tro på det.

I værste fald kan forsøget ødelægge et tillidsforhold.

En af de eventuelle løsninger er at være selektiv ved opbygning af kunderelationer og at investere primært i de kunder, som har det største potentiale. Dette er normalt i disse lande.

For yderligere oplysninger om forskelle i forretningskulturer mellem Danmark og Rusland kan man se på hjemmesiden: www.geert-hofstede.com.

Med venlig hilsen

Esben Uhrenholdt