Royal Unibrew sælger andele af bryggerier i Caribien

Royal Unibrew har indgået en betinget aftale om salg af aktieandelene i bryggerierne på Dominica, St. Vincent og Antigua til bryggeriet Cerveceria Nacional Domini-cana (CND) i den Dominikanske Republik.

Det samlede provenu for aktieposterne er 31 mio. dollar (160 mio. kr.).

Salgsprisen for aktierne er på niveau med den bogførte værdi og transaktionen ventes gennemført omkring udgangen af 2009. Handlen får ikke indflydelse på koncernens indtjening (EBIT) i 2009, men vil reducere Royal Unibrews rentebærede gæld med knap 200 mio. kr.

Royal Unibrews indtjening (før minoritetsaktionærens andel) vil blive reduceret med 30 mio. kr. på EBITDA-niveu og med 10 mio. kr. på EBIT-niveau på årsbasis ved frasalget.

Frasalget vedrørør Royal Unibrews aktieposter i bryggerierne på Antigua (inkl. en læskedrikfacilitet), Dominica og St. Vincent. Samtidig er der indgået aftale med CND om licensproduktion af Royal Unibrews Vitamalt mærke som derved vil blive distribueret i et større, spansktalende marked i regionen. Aftalen er betinget af godkendelse af regeringen på Antigua samt opnåelse af visse licensgiveres accept af ændring i ejerskabet.

Med aftalen vil Royal Unibrews forretningsmodel for koncernens maltdriksegment blive ændret. Vitamalt-mærket, som er det tredje største globale brand inden for maltdrikke og koncernens øvrige mærker inden for dette segment, vil fremover enten blive solgt på eksportbasis eller produceret på licens på udvalgte markeder.

Maltdriksegmentet er dog fortsat "en væsentlig del" af Royal Unibrews aktiviteter og segmentet udviser en solid indtjening, noterer bryggeriet. RB-Børsen