Roskilde-direktør for syg til retssag

Tidligere bankdirektør Arne Wilhelmsen har fået sin sag udsat på grund af sygdom.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

Tidligere direktør i Roskilde bank Arne Wilhelmsen er så syg, at han ikke kan deltage i erstatningssagen mod bankens tidligere ledelse og revision, som starter i dag mandag. Rent teknisk har Arne Wilhelmsen fået sagen mod sin person udsat, indtil udfaldet af erstatningssagen er klar. Det fremgår af en kendelse fra Østre Landsret fra september.

Rationalet i udsættelsen er, at når der foreligger en dom i sagen, hvor det statslige oprydnignsselskab Finansiel Stabilitet kræver den tidlgere bankledelse samt revisionen idømt erstatning på en milliard kr., så vil sagen mod Arne Wilhelmsen være af et helt andet omfang end i den nuværende sag, som løber frem til august 2017, og hvor der er afsat 117 retsdage.

»Det har længe været min klients ønske, at sagen hurtigt kunne afsluttes. Det har derfor ikke været med hans gode vilje, at sagen mod ham udsættes. Det har imidlertid været en nødvendig konsekvens af hans helbredsforhold, og ud fra en lægelig vurdering er det besluttet, at sagen mod ham udsættes. Min begæring herom har Østre Landsret valgt at tage til følge,« skriver Arne Wilhelmsens advokat Jacob Goldschmidt i en meddelelse, som bliver omdelt i forbindelse med retssagen i dag.

»Formålet med udsættelsen af min klients behandling til senere afgørelse er at afvente udfaldet mod de øvrige sagsøgte. Det vil afklare spørgsmål, der ikke - i hveret fald ikke direkte - vedrører min klient. Dommen vil fastsætte Østre Landsrets vurdering af faktum og af detjuridiske grudnlag for at ifalde ansvar.

»Hvis der herefter fortsat er grundlag for at føre sag mod min klient, vil gennemførelsen af en sag mod ham være af et helt andet omfang. Det er ikke muligt nærmere at beskrive, hvordan forløbet vil blive, når der er afsagt dom mod de ti øvrige sagsøgte. Det vil der først blive taget stilling til, når dommen er afsagt,« skriver Arne Wilhelmsens advokat.