Roskilde Bank henter kapital trods kreditkrise

På trods af kreditkrisen betaler Roskilde Bank lavere rente på nyt lån, der afløser fem år gammelt lån.

Roskilde Bank justerede fredag sit økonomiske fundament, der i lighed med mange andre banker er påvirket af uroen på de finansielle markeder. Banken udstedte kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital for nominelt 100 millioner kroner. Men med til historien hører, at der samtidig udløb et tidligere optaget lån på nominelt 225 millioner kroner.

En enkelt investor har indvilget i at købe kapitalbeviserne og dermed låne pengene til banken. Ifølge chef for investor relations, Marc Dalgas, betaler Roskilde Bank mindre i rente for det nye lån end for det lån, der blev indfriet. Det gamle lån på 225 millioner kroner blev hjemtaget for fem år siden, og den gang var renten højere.

I midten af juni optog banken et lån på nominelt 200 millioner kroner som ansvarlig kapital samt et ikke-børsnoteret ansvarligt obligationslån på 100 millioner kroner hos Nykredit Bank. Dermed har Roskilde Bank næsten haft det økonomiske fundament helt på igennem hele kreditkrisen.

»Vi har været lidt afventende, for at se, om markedet ville blive bedre, end var i sommer. Men det er det ikke,« siger Marc Dalgas.

Tilsagnet om det lån, som banken fik på plads fredag, har stået klar i et stykke tid, men da markedet ikke har forbedret, valgte banken alligevel at slå til fredag, da det andet store lån skulle indfries.

Roskilde Bank har i lighed med mange andre banker indlånsundskud, fordi bankens udlån er vokset betydeligt hurtigere end indlån i de senere år. Ifølge Marc Dalgas er bankens funding på plads i et stykke afhængig af hvor stor væksten bliver i den kommende tid. Hvis udlån vokser med 20 procent det næste års tid, vil banken få behov for ny kapital i løbet af et år.