Roskilde Bank anlægger sag mod Valentin, bestyrelse og revisor

Bestyrelsen i Roskilde Bank indleder nu retslige skridt over for Roskilde Banks tidligere direktør, Niels Valentin Hansen samt Arne Wilhelmsen, Allan H. Christensen, de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt bankens tidligere revisor, Ernst & Young. (Opdateret)

Foto: Scanpix. Roskilde Banks tidligere direktør, Niels Valentin Hansen
Læs mere
Fold sammen
Bestyrelsen i Roskilde Bank anmodede i februar 2009 efter forudgående drøftelser med Danmarks Nationalbank advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre om at foretage en undersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 til august 2008.

Undersøgelsen skulle redegøre for årsagerne til Roskilde Banks økonomiske sammenbrud sidste sommer og vurdere, om der er begået strafbare forhold, og om der var grundlag for at anlægge erstatningssager og/eller udtale kritik mod medlemmer af bestyrelse, direktion, ledelsesteam samt intern og ekstern revision.

Resultatet af undersøgelsen foreligger nu, og den peger på bankens høje risikoprofil og den mangelfulde håndtering af kreditsager i kombination med en dårlig kreditkultur som væsentlige årsager til bankens sammenbrud.

"I den forbindelse vurderes det, at såvel ledere i banken, de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt intern og ekstern revision i en række tilfælde har handlet kritisabelt og ansvarspådragende over for banken," konkluderer det nuværende Roskilde Banks bestyrelse, som fortsætter:

"Bestyrelsen i Roskilde Bank A/S har derfor besluttet at indlede retslige skridt over for Niels Valentin Hansen (tidligere bankdirektør, red.), Arne Wilhelmsen (tidligere medlem af direktionen, red.), Allan H. Christensen (bankens kreditudvalgs tidligere leder, red), de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt bankens tidligere revisor, Ernst & Young."

Bestyrelsen har bedt advokat Henrik Lind, Gorrissen Federspiel Kierkegaard, om at forberede og gennemføre sagerne. Eventuelle strafferetlige skridt vil blive koordineret med og gennemført af Finanstilsynet.