Rockwool venter gerne på detaljeret udspil

Onsdagens klima- og energiudspil fra EU-Kommissionen indeholder ingen konkrete initiativer eller målsætninger i forbindelse med energieffektivitet, som ellers har væsentlig betydning for stenuldsproducenten Rockwool.