Rockwool fastholder forventningerne

Rockwool fastholder ikke uventet sine forventninger til 2012, som blev meldt ud til markedet så sent som 13. januar.

Foto: Morten Germund

Rockwool fastholder ikke uventet sine forventninger til 2012, som blev meldt ud til markedet så sent som 13. januar.

Dermed hedder forventningen stadig en omsætningsvækst på 5 pct. og et nettoresultat - opgjort efter minoritetsinteresser og skat - på niveau med 2011, hvor det landede på 640 mio. kr.

Analytikerne venter ifølge et konsensusestimat fra SME Direkt en omsætningsvækst på ca. 5 pct. til 14,4 mia. kr. og et nettoresultat på 751 mio. kr.

Samtidig fortæller Rockwool, at koncernen planlægger at investere 1400 mio. kr. i 2012, ekskl. akkvisitioner.