Rockwool bifalder regeringens energiplan

Der skal ifølge regeringens nye energiplan sættes gang i familien Danmarks energibesparelser. Det vil give husejere råd til mere, mener isoleringsproducenten Rockwool.

Forbrugere og virksomheder i Danmark skal være bedre til at spare på energien i bygninger som led i at nedbringe Danmarks samlede energiforbrug til gavn for miljøet og energiforsyningen.

Det mener regeringen, som i sin nye energiplan bl.a. vil introducere energisparebeviser, som både husholdninger og virksomheder, der gennemfører energibesparelser efterfølgende kan sælge til deres energiselskab og herved opnå kontant tilskud til besparelserne.

Desuden vil regeringen iværksætte kampagner, der skal oplyse om energibesparelser, og det er vand på Rockwools mølle.

"Det er et godt forslag, for forbrugerne har brug for et skub i den rigtige retning for at sætte gang i energirenoveringerne i Danmark. Ved at energirenovere boligen kan mange husejere opnå en betydelig besparelse på varmeregningen hvert år, og det nye forslag med energisparebeviser og oplysning kan forhåbentligt skabe det ekstra incitament, der gør, at dansker igen får interesse for varmebesparelser," siger chefkonsulent Susanne Kuehn fra Rockwool.

Rockwool har gennemført flere demonstrationsprojekter, som viser, at energirenoveringer i de eksisterende bygninger er en god forretning.

I 2004 tog Rockwool initiativ til energirenovering af en murermestervilla fra 1920erne. Energibesparelsen er på knap 60 procent. Målt i nutidskroner fører det til en samlet besparelse på helt op til 810.000 kr. over 30 år, hvis man helt konservativt antager, at energipriserne stiger med 1,5 procent årligt.

Rockwool har også netop dokumenteret, at der er et stort energisparepotentiale i 70er huse. I en energirenovering af et parcelhus fra 1972 er det lykkedes at nedbringe energiforbruget med 70 procent. Ud over en lavere energiregning har husets ejere fået et betydeligt bedre indeklima med mindre træk og et mere tidssvarende hus. Besparelsen på energiregningen anvendes til at afbetaling på et lån, der er optaget af husejeren til at finansiere renoveringen.

En undersøgelse fra DTU viser, at samfundet ved at forbedre boligerne kan Danmark reducere sit energiforbrug til opvarmning med 30 procent i løbet af 15 år og ikke mindre end 82 procent i løbet af 45 år, skriver Rockwool.