Robotterne skabte vækst og flere job

Oliefilterproducenten C.C. Jensen automatiserede i 2011 sin produktion. Siden er virksomheden blevet meget klogere på, hvad robotterne kan. Fremtiden byder på et endnu tættere samarbejde med robotterne.

Robotterne hos C.C. Jensen har erstattet tre medarbejdere. Til gengæld har virksomheden øget sin produktivitet og ansat en halv snes nye medarbejdere, som resultat af den øgede produktion. Virksomheden er nu i gang med at udvikle nye intelligente robotter, der i højere grad kan samarbejde med de menneskelige kollegaer. Her er det fra venstre operatør Finn Iversen, driftsleder Frank Hansen og produktionschef Christian Hallberg Jensen ved den robot, fabrikken er ved at udvikle. Foto: Claus Fisker Fold sammen
Læs mere

Produktionschef Christian Hallberg Jensen har oplevet robotteknologiens udvikling på egen krop – eller egen produktion, skulle man måske sige. Hans erfaring med at automatisere produktionen hos oliefilterproducenten C.C. Jensen har været lærerig og givet lyst til flere robotter.

»Det er først nu, vi tør sige »ja vi kan det her«, og næste gang vil vi stille nogle større krav,« siger Christian Hallberg Jensen og tilføjer:

»Det har været svært for os som produktionsvirksomhed at stille de rigtige krav, for vi ved simpelthen ikke, hvad der er teknisk muligt.«

Kvalitet og kapacitet

Det var ønsket om at fordoble produktionskapaciteten, der for alvor satte gang i implementeringen af robotter hos oliefilterproducenten C.C. Jensen på Fyn. Her stod valget mellem at fordoble antallet af ansatte eller begynde at automatisere.

Virksomheden stod selv for at gennemføre den første automatisering med en samarbejdspartner, og i 2013 stod et produk­tionsanlæg med tre automater og fire robotter klar. Anlægget omdanner en flydende masse af træfibre til oliefiltre og kan fremstille 500 filtre i døgnet. Det betjenes af to mand i treholdsskift.

Dengang anlægget blev designet, var robotterne meget store, og man sørgede for, at de var overdimensionerede for at være sikker på, at de kunne klare mosten, forklarer Christian Hallberg Jensen. I dag ser han et helt andet potentiale i robotterne.

»De nye robotter er meget mere interessante, for de gør menneskerne bedre. Robotten gør det, den er bedst til, og mennesket gør det, han eller hun er bedst til,« siger Christian Hallberg Jensen.

I forbindelse med indførelsen af robotterne spillede kvaliteten også en større rolle end tilbagebetalingstiden. C.C. Jensen ønskede at matche de bedste medarbejdere med robotterne, og de folk, der før i tiden havde arbejdet manuelt med opgaverne, blev derfor involveret i processen.

Robotterne arbejder i dag døgnet rundt og har for længst opnået målet om at fordoble produktionskapaciteten.

De har også erstattet tre medarbejdere og tilmed sænket gennemløbstiden fra et døgn til tre timer.

»Det sjove ved det er, at vi i forbindelse med automatiseringen er endt med at ansætte en halv snes flere medarbejdere. Produktiviteten per medarbejder stiger, og vi er derfor blevet mere konkurrencedygtige og har generelt fået mere at lave,« siger Christian Hallberg Jensen.

Hans erfaring er i øvrigt, at automatiseringen kræver, at man begynder at tænke anderledes. Virksomheden sender derfor tre mand af sted på efteruddannelse som automationsnavigatører på Teknologisk Institut.

»Det handler om at have hår på brystet, når man investerer i et nyt produktions­anlæg, og når man så kommer ud på den anden side og er lykkedes med det, øjner man pludselig nye muligheder. Det handler om at nedbryde barrieren fra idé til handling,« siger Christian Hallberg Jensen og tilføjer, at man heller ikke skal undervurdere værdien i at kunne fremvise den moderne teknologi over for potentielle kunder.

Senest har virksomheden købt en intelligent robot fra Universal Robots i Odense, som den er ved at indstille til at kunne tage sig af limningsprocessen i et samarbejde mellem robot og menneske.