Robotter skal rengøre robotter

Der går snart selvsving i den på landets slagterier.

Slagteriernes Forskningsinstitut er nemlig i fuld gang med at udvikle robotter, der skal spule og rengøre slagterirobotterne før næste morgens produktion.

Knive, save og værktøjer, der kommer i berøring med kød, bliver desinficeret med varmt vand mellem hver eneste slagtekrop, mens produktionen kører. Det er et lovkrav. Det er da heller ikke den type rengøring, vaskerobotter skal varetage.

De skal derimod rengøre og desinficere slagteriudstyret om natten, hvor produktionen ligger stille.

De nye vaskerobotter skal udføre de samme rengøringsprocedurer, som rengøringsfolk udfører nu. Men de skal gøre det mere ensartet og muligvis hurtigere, så rengøringsmedarbejderne kan koncentrere sig om områderne uden om maskinerne.

"Vaskerobotter kan sådan set ikke noget, en rengøringsmedarbejder ikke kan. Men de kan gøre rent på nøjagtig samme måde hver gang, og de glemmer ikke et hjørne. Desuden er de bygget til at komme ind i alle huller, der er svære at komme til for mennesker," siger projektleder Per Arnmark, Slagteriernes Forskningsinstituts afdeling for automatisering, til nyhedsbrevet fra Danish Meat.

Projektteamet arbejder med flere ideer for rengøringsrobotter. Et vaskeudstyr, der er fastmonteret i alle maskiner, eventuelt med forskellige programmer tilpasset de enkelte maskiner, eller en flytbar robot, der f.eks. kan køre på samme transportkæde som slagtekroppene, og som enten har et standardprogram eller en mere intelligent styring målrettet mod de enkelte slagterirobotter.

"Hvis det ender med en vaskerobot, der bliver flyttet rundt, og som er styret, så vil den til enhver tid vide, hvilken slagterirobot, den er i, og hvor i rengøringsprogrammet, den befinder sig. Så ved den, at i denne her slagterirobot er der snavs dér og dér, så der skal vaskes mere end andre steder," siger Sune V. Jensen, Slagteriernes Forskningsinstitut - Automatisering.

Ifølge planen skal der ved udgangen af 2007 være en godkendt forsøgsmaskine klar, som kan videreudvikles til en prototype på en vaskerobot.

Sideløbende skal der tænkes ideer til nye metoder at udtørre overflader på, så også denne del af det samlede rengøringsforløb bliver mere effektiv.

Derved slutter rengøringsprocessen ligesom for bilen, der kommer tør ud af vasketunnelen.