Roblon sælger del af Engineering-division og justerer forventninger

Roblon har solgt den største del af forretningsdivisionen Engineering til Erhvervsinvest. Ifølge aftalen sker afslutningen af transaktionen den 14. marts i år.

Det oplyser Roblon i en meddelelse til fondsbørsen.

De nye ejere overtager "samtlige forretningsmæssige aktiviteter tilknyttet salg og produktion af tovværksmaskiner, twistere og windere," skriver Roblon om handlen.

Erhvervsinvest overtager også de nettoaktiver, der tilknyttet det frasolgte - og det er bygninger i Sæby, tekniske anlæg og arbejdskapital.

»Der medfølger 57 medarbejdere, som alle får ansættelse hos køber. Der er desuden indgået aftale om sourcing af kabelmaskiner og administrative serviceaftaler i en overgangsperiode,« skriver selskabet.

Salgsværdien på gældfri basis er på 64 mio. kr. - og Roblon venter et nettoprovenu fra salget efter afholdelse af transaktionsomkostninger i niveauet 10 mio. kr.

I forbindelse med salget justerer Roblon forventningerne til 2017/18, der nu kun gælder de fortsættende aktiviteter.

De lyder nu på en omsætning for de fortsættende aktiviteter på 235 mio. kr. mod tidligere ventet 330 mio. kr. Og overskuddet før skat ses nu lande på 25 mio. kr. mod tidligere ventet 33 mio. kr.