Ritt vil sætte reklamer på kommunens ansatte

Gadefejeren er sponseret af Støvsugerposen.dk, og hjemmehjælperens bil er bragt til dig i samarbejde med Toyota. Imens er den lokale svømmehal sponseret af Aqua d'or.

Det kan meget nemt blive fremtiden i Københavns Kommune. I hvert fald er det indholdet i et forslag fra økonomiforvaltningen, der skal behandles i udvalget i morgen.

Her lægges der op til, at kommunen skal kunne sælge reklameplads både på de kommunale bygninger, på kommunens køretøjer og på de offentligt ansattes uniformer, skriver Urban.

»Verden udvikler sig. Det er klart, at vi ikke skal pakke Rådhuset ind i Coca-Cola-skilte. Jeg er ikke så bange for, at det løber løbsk. Jeg mener, at vi sagtens kunne løsne lidt op og skabe noget, der både er attraktivt for kommunen, borgerne og annoncørerne,« siger teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R), der sammen med overborgmester Ritt Bjerregaard (S) arbejder for planen, der skal styrke samarbejdet mellem det offentlige og det private København.

I Bondams egen forvaltning kunne han for eksempel forestille sig, at private firmaer var med til at finansiere en Ren By-kampagne, og at kampagnens logo og firmanavnene blev synligt, på de ansattes uniformer og køretøjer.

Ifølge forslaget bliver der dog ikke reklameskilte på brandbiler, ambulancer eller andre biler, hvor det 'ikke er foreneligt med anvendelsen'. Borgerne skal heller ikke risikere at møde hjemmehjælpere eller socialrådgiveren iklædt kommercielle budskaber.

»Reklamering på uniformerede ansattes beklædning skal være tilladt, med mindre den ansatte arbejder eller har sin gang i borgerens 'hjem' eller møder borgeren i en 'sårbar' situation,' hedder det i forslaget. Det anslås at reklamesalget kan indbringe 15-20 millioner kroner om året.

Socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten kalder forslaget 'alt for vidtgående':

"Borgere har brug for pauser i det offentlige rum, hvor de ikke hele tiden bliver bombarderet med 'køb, køb, køb'!,« siger han. Han frygter også, at reklamesalget vil skævvride kommunens tilbud.

»Der er nok flere, der gider sponsere svømmehaler og tennisbaner end væresteder for narkomaner,« siger han.

Reklamemanden Frederik Preisler, direktør for bureauet Propaganda McCann jubler ikke ved udsigten til al den nye reklameplads.

»Jeg synes, at man skal være meget varsom med sådan noget. Man skal gerne kunne se, om en offentligt ansat repræsenterer kommunen eller nogle private interesser. Og hvis man laver for mange begrænsninger for, hvordan man må annoncere, er det spørgsmålet, om det forsat er interessant,« siger han.

Lars Svane fra FOAs afdeling 1, der blandt andet, repræsenterer gadefejere, vil ikke umiddelbart afvise tanken.

Hvis reklamer kan forhindre fyringer i den spareramte kommune, tror han, at mange lokale tillidsmænd vil foretrække reklamerne. Han forudser dog store etiske problemer:

»Hvis folk ikke har lyst til at gå med reklamer, vil man så tvinge dem?« siger han.

Kilde: Urban