Riskær går glip af 22 millioner kr.

Den bedrageridømte finansmand Klaus Riskær Petersens selskab Furesøhøj kom ud med overskud i 2008, selvom det har måttet afskrive 22 millioner kroner på salget af CopyGene.

Foto: Keld navntoft. Klaus Riskær Pedersen har oplyst til Business.dk, at han ikke må udtale sig om regnskabet.
Læs mere
Fold sammen
Den fængslede erhvervsmand Klaus Riskær Pedersens selskab Furesøhøj ApS tjente 12,4 millioner kroner i 2008 mod en lille mio. kr. i 2007. Men 2008-resultatet kunne have været markant større.

Tilbage i maj 2008 solgte Riskær selskabet CopyGene til erhvervsmanden Ahrnt Clausens selskab Porthus Holding A/S for 42 millioner kroner. Overgangen blev finansieret ved, at Riskær fik 20 millioner kroner med det samme, og så skulle han have de resterende 22 millioner senere.

Fortjenesten på den første betaling har øget Furesøhøjs finansindtægter fra 800.000 kr. i 2007 til 16,3 mio. kr. i 2008.

Men i mellemtiden er Porthus Holding A/S gået konkurs. Dermed har Furesøhøj ApS efter al sandsynlighed tabt den anden betaling på 22 millioner kroner, som som resultatet for 2008 så er blevet nedskrevet med.

”Årets resultat er væsentligt påvirket af, at der er foretaget en skønsmæssig hensættelse til tab på tilgodehavende vedrørende aktiesalg, som følge af købers konkurs,” lyder det i ledelsesberetningen – de 22 millioner kroner fremgår ikke af selve regnskabet, men skulle ifølge Business.dks oplysninger være det tal, der er omtalt.

Klaus Riskær Pedersen har oplyst til Business.dk, at han ikke må udtale sig om regnskabet.