Ringkjøbing Landbobank vil høste nye kunder i krisen

Trods krisen ser Ringkjøbing Landbobank mange nye forretningsmuligheder. Regionalbankens halvårsregnskab viser da også, at banken har været usædvanligt godt forberedt på den finansielle og økonomiske krise. Ganske vist faldt indtjeningen i første halvår, men banken er bundsolid.

Landbobankens direktør, Bent Naur, står i spidsen for en af Danmarks absolut mest velpolstrede banker. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ringkjøbing Landbobank
Ganske vist tjente Ringkjøbing Landbobank i første halvår 155 mio. kr. før skat mod 263 mio. kr. i første halvår sidste år, men i betragtning af at den finansielle krise først for alvor brød ud i lys lue i tredje kvartal sidste år, og at Landbobanken i det forløbne halvår har betalt 45 mio. kr. til Bankpakke 1, har Landbobankens ledelse relativt god grund til at erklære sig tilfredse med regnskabet.

Bankens basisresultat før nedskrivninger steg med 3 pct. til 259 mio. kr., på trods af at indlånet steg med 13 pct. mens udlånet faldt med 8 pct. Normalt er det et problem, da banker jo tjener på udlån, men skal betale for indlån, men tilsyneladende har Landbobanken været i stand til at øge rentemarginalerne pænt.

Analytiker: Imponerende styrke
Regnskabet blev belønnet med en stigning på op til 4,8 pct. til kurs 550, men selve halvårstallene var dog ikke i sig selv bemærkelsesværdige.

"I store træk er halvårsregnskabet som forventet, men i betragtning af hvor vi befinder os i konjunkturcyklussen er det ganske imponerende," siger senioranalytiker Per Grønborg fra Danske Markets.

"Hvis man forestiller sig det værst tænkelige scenarie, så er Ringkjøbing Landbobank nok den bank i Danmark, der er bedst i stand til at klare sig," fortsætter Per Grønborg, der har en købsanbefaling på banken.

En bundsolid bank
Landbobanken har i flere år været karakteriseret ved at være endog meget solid, og det er i dag den suverænt mest velpolstrede større bank i Danmark. Faktisk har Landbobanken så mange penge på kistebunden, at man pænt sagde nej tak til risikovillige statslån fra Bankpakke 2.

Ved udgangen af juni havde banken næsten 2 milliarder kr. i egenkapital, og solvensen var på 19,6 pct., hvilket er langt over lovens minimum på 8 pct. Reelt er Landbobanken endnu mere velpolstret, for bankens udlånspolitik er så forsigtig, at bankens såkaldt individuelle solvensbehov faktisk er et pænt stykke under 8 pct.

Fremtiden tilhører de velkonsoliderede
Og det har Landbobanken ikke tænkt sig at ændre på.

"Fremtiden vil overordnet blive karakteriseret af en lavere risiko og en lavere gearing af egenkapitalen i den finansielle sektor. De tilpasninger, der kommer til at ske over de kommende år vil naturligt give banken nogle muligheder. Banken ønsker at bruge disse muligheder til at bearbejde og tiltrække nye kreditværdige kunder i de kommende år," skriver banken i halvårsregnskabet, hvor man fastholder en forventning om et basisresultat for hele 2009 på mellem 250 og 450 mio. kr.

Lave nedskrivninger og omkostninger
Ringkjøbing Landbobank er fortsat en af de mest sparsommelige banker i Danmark, der blot bruger godt 30 øre til omkostninger for hver krone i indtægter. Det skyldes blandt andet, at banken med sin placering i Vestjylland generelt har lavere lønomkostninger, men også at banken aldrig har været kendt for at slå ud med armene.

Landbobanken kan dog ikke undgå, at nogle af kunderne kommer i problemer. I første halvår var nedskrivningerne på udlån 69 mio. kr. mod 9 mio. kr. i første halvår sidste år, og 77 mio. kr. i hele 2008. Nedskrivningerne svarer til 0,92 pct. af de samlede udlån og garantier, hvilket er en del mindre end de fleste konkurrenter.

Kan selv skaffe friske penge
Ud over at sige nej tak til risikovillige lån fra Bankpakke 2 afslører regnskabet i øvrigt, at Landbobanken i det forgangne kvartal har været i stand til at optage et nyt fem-årigt lån på 50 mio. euro, eller knap 373 mio. kr., uden en statsgaranti.

Det er bemærkelsesværdigt, da banker overalt i Europa for tiden generelt har endog meget svært ved at låne penge i flere år uden brug af statsgaranti.

Eksempelvis var Danske Bank mere end almindeligt stolt over, at man for et stykke tid siden var i stand til at optage et fem-årigt lån uden statsgaranti, så selv om Landbobanken tilsyneladende ikke har brug for lånet, så er det et signal om at der også i finansverdenen er stor tiltro til bankens soliditet.