Ringkjøbing Landbobank opjusterer forventningerne

Ringkjøbing Landbobank opjusterer forventningerne og venter nu for 2015 et basisresultat på mellem 500 og 575 mio. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal.

Foto: Henning Bagger. Ringkjøbing Landbobank. exteriør Torvet 1 - Ringkøbing
Læs mere
Fold sammen

Det går fortsat forrygende for Ringkjøbing Landbobank.

Det viser regnskabet for første halvår.

Basisindtjeningen steg til 482 mio. kr. fra 459 mio. kr. i halvåret og regnskabet var desuden pyntet med en opjustering.

I første 2014 var basisindtjeningen positivt påvirket af 10 mio. kr. i ekstraordinær indtægt fra bankens salg af aktier i Nets. Renset herfor er fremgangen således større.

Netto renteindtægterne udgjorde i halvåret 315 mio. kr. mod 317 mio. kr. i første halvår 2014.

- Det skal sammenholdes med en stigning i udlånsmængderne på 5 pct. Nettorenteindtægterne er således påvirket af en faldende rentemarginal, hvilket understreger konkurrencen i sektoren. Desuden er nettorenteindtægterne påvirket af det lave renteniveau, som i særdeleshed er slået igennem i andet kvartal, skriver banken.

Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgør netto 144 mio. kr. mod 122 mio. kroner i samme periode i 2014.

- Stigningen skyldes, at konverteringsaktiviteten af realkreditlån i halvåret har været rekordhøj, ligesom indtjeningen er styrket af de stigende mængder under formueforvaltning og større handelsaktivitet, forklares det.

Nedskrivningerne er fortsat på et lavt niveau, da det er realiseret med 29 mio. kr. i første halvår i år mod 44 mio. kr. i første halvår af 2014, mens et lavere beholdningsresultat mindsker fremgang på bunden, hvor overskuddet før skat lander på 319 mio. kr. mod 321 mio. kr. i første halvår sidste.

- På grund af renteuroen i andet kvartal 2015 har beholdningsresultatet i det kvartal isoleret set været negativt med 8 mio. kr., oplyser banken.

Opjustering

Banken opjusterer. Basisresultatet for første halvår 2015 blev på 304 mio. kr., hvilket ligger over budgettet for årets to første kvartaler.

Ringkjøbing Landbobank

I mio. kr.2. kvt. 20152. kvt. 2014Ændr.
i pct.
Basisindtjening i alt4824595%
Basisresultat30427710%
Nettoresultat2492452%
Egenkapital3.1542.9716%

- Med baggrund i denne udvikling opjusteres forventningerne til basisresultatet for hele 2015 fra intervallet udmeldt ved årets begyndelse på 450-525 mio. kr. til intervallet 500-575 mio. kr.

Fortsat sats på private banking

Regnskabet oplyser endvidere blandt andet om fortsat ekspansion og en ny direktør.

Satsningen på Private Banking fortsætter og nu i trekantsområdet.

- Med baggrund i den succes som bankens Private Banking-afdelinger i Holte, Aarhus, Herning og Ringkøbing alle har oplevet, har banken besluttet at påbegynde etableringsprocessen omkring en ny Private Banking-afdeling i trekantsområdet med åbning i løbet af 2016, skriver banken.

Direktør i banken John Fisker får desuden en sidekammerat i direktionen. Vicedirektør Jørn Nielsen er udnævnt til bankdirektør og medlem af direktionen fra 1. september.