Ringkjøbing Landbobank melder om tilfredsstillende halvår

Ringkjøbing Landbobank, der er blandt de danske banker, som har klaret sig bedst igennem krisen, har haft et tilfredsstillende første halvår.

Foto: Bendt Christiansen
Sådan betegner banken selv halvåret, der bød på en stigende basisindtjening, faldende nedskrivninger på udlån og en bundlinje, der var højere end i samme periode 2012. Banken spår nu, at basisresultatet for året lander i den øvre ende af de hidtidige forventninger.

Basisindtjeningen steg med 1 pct. til 424 mio. kr. fra 418 mio. kr. i første halvår sidste år oven på et fald i netto renteindtægterne på 4 pct. til 304 mio. kr. og en stigning i gebyrer, provisioner og valutaindtjening på 15 pct. til 113 mio. kr. Ringkjøbing Landbobank betegner basisindtjeningen som tilfredsstillende.

Da omkostninger og afskrivninger samtidig faldt en anelse, og nedskrivninger på udlån mindskedes til 61 mio. kr. fra 79 mio. kr. i første halvår af 2012, steg basisresultatet til 231 mio. kr. fra 206 mio. kr.

- Niveauet for nedskrivningerne er faldende i forhold til samme periode sidste år og svarer til 0,8 pct. p.a. af de samlede gennemsnitlige udlån og garantier. Bankens kunder ser fortsat ud til at klare sig bedre igennem den økonomisk svage periode end gennemsnittet i Danmark, skriver banken i regnskabet.

Selvom beholdningsindtjeningen faldt til 15 mio. kr. fra 33 mio. kr., steg resultatet før skat til 245 mio. kr. fra 237 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 19 pct. Det betegnes som tilfredsstillende med baggrund i den nuværende økonomiske situation i samfundet.

Ringkjøbing Landbobank venter nu et basisresultat i toppen af det udmeldte forventningsinterval på 350-425 mio. kr. i 2013.

ritzau/Finans