Rigsrevisionen: Vi svigtede DR-byggeri

Rigsrevisionen erkender i ny redegørelse, at den ikke varetog sin opgave tilfredsstillende.

Rigsrevisionen løste ikke revisionen af DRs milliardbyggeri på tilfredsstillende facon.

Det er hovedkonklusionen i Rigsrevisionens undersøgelse af sin egen rolle i byggeriets store budgetoverskridelser, som politiken.dk har haft lejlighed til at læse.

Besvarelsen af de otte spørgsmål, som statsrevisorerne i august krævede besvaret efter at have læst en kritisk uafhængig revisorundersøgelse af DR-byggeriet, modtages af statsrevisorerne fredag.

Ikke tilfredsstillende

I den uafhængige revisorrapport, som blev offentliggjort 19. juni i år, fastslog de to revisionsfirmaer KPMG og Grant Thornton at »DRs ledelse og DRs byggeorganisation ikke har formået at gennemføre en effektiv styring af byggeprojekteringen«.

Det er i modstrid med, hvad Rigsrevisionen under byggeprojektet havde beroliget omverdenen med, og nu erkender Rigsrevisionen, at den svigtede DR i sin revision af byggeriet.

»Jeg må sammenfattende erkende, at Rigsrevisionen på en række punkter ikke har varetaget sin opgave med revisionen af byggeriet af DR-byen fuldt tilfredsstillende,« konkluderer rigsrevisor Henrik Otbo ifølge politiken.dk.