Rigsrevisionen slipper fast greb om elektroniske patientjournaler

Regionerne har nu fået så meget styr på de digitale patientjournaler, at de ikke længere skal åndes i nakken.

Hospitalerne og regionerne slipper nu får Rigsrevisionens ekstrakontrol af fremskridtene med den elektroniske patientjournal. Arkivfoto: Iris/Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Rigsrevisionen slipper nu kontrolgrebet i det elektroniske patientjournalsystem, som efter i flere år at have været en farce nu er på rette spor.

Det fremgår af et nyt notat fra Rigsrevisionen, der på vegne af Folketinget undersøger brugen af offentlige midler og styringen af dem. Rigsrevisionen er nu tilfreds med, at alle regioner har sammenhængende sundhedssystemer, og at der er så meget styr på at bruge digitale løsninger i det daglige arbejde på sygehusene, at sagen nu afsluttes.

En dyr vittighed

Siden 2011 har Rigsrevisionen nøje fulgt med i, hvordan sygehusvæsenet har sat strøm til den traditionelle papirjournal og gjort den digital. Tidligere havde hver af de nedlagte amter deres egne IT-systemer, som slet ikke talte sammen, hvilket skabte store problemer, når der skulle udveksles data hen over amtsgrænserne til andre sygehuse.

Elektroniske patientjournaler (EPJ) var derfor nærmest blevet en - dyr - vittighed, inden der blev sat tommeskruer på for at få systemerne til at kunne fungere sammen, så man både kunne håndtere stamoplysninger om patienterne, skrive notater, få overblik over medicin, booke tider til f.eks. operationer og siden give læger og patienter selv svar digitalt.

Meningen med at droppe papirjournalen var at spare penge og gøre det lettere for alle at finde en patients journal og være sikker på, at den altid var opdateret med de nyeste undersøgelser, røntgenbilleder m.m.

Lukker nu sagen

Som den sidste af de fem regioner kom Region Syddanmark i november 2015 med, så hver region havde et samlet elektronisk patientjournalsystem.

»Der er en tydelig positiv udvikling i anvendelsen af EPJ, ligesom der har været indsatser for at forbedre både anvendelse af EPJ og det indikatorsæt, der skal sikre en retvisende måling. Den nationale bestyrelse for sundheds-IT, hvor Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne deltager, adresserer de udfordringer, der er med EPJ. Rigsrevisionen finder arbejdet tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes,« skriver rigsrevisor Lone Strøm i sit notat til Folketingets statsrevisorer, der består af udpegede folketingsmedlemmer.

Læs mere: Rigsrevisionens »Notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene« (i PDF-format)