Rigsrevisionen skal granske salget af DONG

Det sidste er endnu ikke sagt i den omstridte sag om kapitaludvidelsen i DONG Energy. Statsrevisionen har netop bedt Rigsrevisionen gå den store handel igennem. DONG-ledelsen incitamentsstrukturer skal også granskes.

Foto: Liselotte Sabroe. Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i DONG , administrende direktør Henrik Poulsen og Bjørn Sibbertn, chef for Nasdaq var i godt humør, da DONG blev børsnoteret lige inden sommerferien. Fra kapitaludvidelsen i foråret 2014 til børsnoteringen steg DONGs værdi fra 44,5 mia. kr. til knap 100 mia. kr., nu skal Rigsrevisionen gennemgå kapitaludvidelsen.
Læs mere
Fold sammen

Rigsrevisionen skal have lommelygten frem og belyse den ophedede og omstridte kapitaludvidelsen i energiselskabet DONG Energy. Det har de politisk udpegede Statsrevisorer netop besluttet.

Rigsrevisionen har fået til opdrag at gennemgå en række aspekter af DONG-salget - heriblandt Rigsrevisionen »Forberedelsen af aktiesalget i DONG, salget og den efterfølgende børsnotering.«

Kapitaludvidelsen i DONG Energy har været en af de mest sejlivede og debaterede sager i dansk politik de senere år. I medier, på Christiansborg og i befolkningen har diskussionen gået på, hvorvidt Staten fik den bedste pris for DONG ved kapitaludvidelsen.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Tidl. Finansminister Bjarne Corydon har ligesom nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen hårdnakket stået fast på, at det bedste bud på DONG-aktierne vandt, og at alt er gået til efter bogen. Kritikerne af salget, anført af Dansk Folkeparti og Enhedslisten, mener blandt andet, at processen om DONG har været for lukket, at Staten selv skulle have skudt penge i DONG, men også at ledelsen i DONG Energy skulle have haft interesse i, at DONG blev vurderet så billigt som muligt.

Sidstnævnte skal Rigsrevisionen også tage stilling til, for Statsrevisorerne har eksplictet bedt om, at DONG-ledelsen med topchef Henrik Poulsen og finansdirektør Marianne Wiinholt i spidsen skal have deres incitamentsprogrammer kigget igennem:

»Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om i et faktuelt notat/ beretning at beskrive: Ledelsens og Finansministeriets rolle i forbindelse med værdiansættelsen og aktiesalget, herunder eventuelle incitamentsstrukturer i forhold til værdiansættelsen og incitamentsprogrammer for medarbejdere i DONG Energy A/S i forbindelse med aktiesalget.«

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at levere et faktuelt notat eller en beretning, hvilket skal forståes sådan, at Statsrevisorerne lægger op til den mindre, faktuel gennemgang af DONG-salget, men holder døren åben for, at Rigsrevisionen kan lave en længere og mere omfangsrig beretning. Hvis Rigsrevisionen vælger sidstnævnte, kan der meget vel gå et år, inden et dokument forelægger.