Rigsrevisionen: Offentlig selvbetjening til virksomheder dumper

De offentlige selvbetjeningsløsninger over Internet er ikke brugervenlige, og der er for dårlig koordinering på tværs, lyder kritikken. Folketingets statsrevisorer løfter pegefingeren og kræver opstramning.

Sådan har mange mindre virksomheder lyst til at gøre, når de bruger offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet, fordi de ikke er brugervenlige fra start til slut. Arkivfoto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

De digitale selvbetjeningsløsninger, som danske virksomheder tvinges til at bruge af det offentlige for at spare milliarder af kroner, er ikke brugervenlige, og myndighederne er for dårlige til at koordinere, at tingene hænger sammen.

Kritikken kommer denne gang ikke fra sure virksomheder men fra Rigsrevisionen, som på eget initiativ har undersøgt ni offentlige selvbetjeningsløsninger, hvoraf ingen består opgaven.

»Rigsrevisionen vurderer, at de undersøgte virksomhedsrettede digitale selvbetjeningsløsninger ikke i tilstrækkelig grad er brugervenlige fra start til slut, og at der er behov for, at myndighederne i højere grad sikrer brugervenlig sammenhæng mellem relevante løsninger. Rigsrevisionens tests viser, at ingen af de 9 undersøgte løsninger er brugervenlige for ikke-professionelle brugere fra start til slut. Den manglende brugervenlighed opstår i forskellige led i løsningerne, og problemerne er mere alvorlige i nogle løsninger end i andre. Det gennemgående problem er, at løsningerne ikke vejleder og hjælper brugerne tilstrækkeligt i forhold til deres behov,« lyder konklusionen på den 51 sider lange redegørelse.

Statsrevisorer: Spild af tid og ressourcer, når tingene ikke virker

De undersøgte IT-løsninger bruges af mindre virksomheder med færre end ti medarbejdere - og de udgør omkring 80 procent af alle virksomheder i Danmark.

Derfor reagerer Folketingets statsrevisorer da også stærkt.

»Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ingen af de undersøgte digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder er tilstrækkeligt brugervenlige fra start til slut. Statsrevisorerne bemærker, at der kun i meget begrænset omfang er sikret brugervenlig sammenhæng mellem de digitale selvbetjeningsløsninger på tværs af myndighedsområder. Statsrevisorerne skal gentage, at når det offentlige stiller krav om, at brugerne skal anvende digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugervenlige. Manglende brugervenlighed medfører spild af tid og ressourcer hos både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder,« lyder det fra statsrevisorerne, som er seks politikere udpeget af Folketingets partier.

Brugerne har høje forventninger

Brancheorganisationen Dansk Erhverv, som repræsenterer en lang række af netop små virksomheder, er helt enig.

»Brugervenlighed er selve forudsætningen for, at digitaliseringen faktisk giver værdi, ikke kun internt i den offentlige sektor men også for landets virksomheder. Rigsrevisionens rapport handler måske mere om »bør« end om »skal« men hejser ikke desto mindre et vigtigt flag, for erfaringerne viser, at man nærmest kun kan undervurdere betydningen af brugervenlighed og genkendelighed på tværs af løsningerne. Brugerne af de offentlige løsninger er også brugere af store, kommercielle tjenester, som investerer massivt i brugervenlighed som konkurrenceparameter eller præmis for overhovedet at have en rolle på markedet. Brugerne har derfor høje forventninger til brugervenlighed, når de møder offentlige løsninger på nettet,« siger Janus Sandsgaard, fagchef for IT og digitalisering hos Dansk Erhverv.

De ni områder, som er blevet undersøgt, er:

- Erhvervsstyrelsen: Opret iværksætterselskab (IVS) og ændr adresse for et IVS
- Digitaliseringsstyrelsen: Bestil NemID og opsæt digital post
- Skat: Indberet moms og opret en medarbejder i eIndkomst
- Fødevarestyrelsen: Registrér en fødevarevirksomhed
- Rigspolitiet: Søg om alkoholbevilling
- Kommunerne. Giv fuldmagt i en byggesag

Fælles brugertest på vej

Rigsrevisionen konstaterer med tilfredshed, at fem statslige myndigheder og Kommunernes Landsforening (KL) allerede har meddelt, at de vil bruge rapportens resultater til at forbedre brugervenligheden. Visse forbedringer skal allerede være gennemført.

Digitaliseringsstyrelsen, som sorterer under Finansministeriet og er statens piskesvinger på digitaliseringsområdet, vil nu få udarbejdet en fællesoffentlig brugertest, som skal bruges på selvbetjeningsløsninger fra start til slut.

Rigsrevisionen understreger, at hver eneste myndighed skal sørge for, at selvbetjeningsløsninger er brugervenlige fra start til slut, og at de har en brugervenlig sammenhæng, hvis man skal videre til andre, relevante selvbetjeningsløsninger undervejs.

Ifølge Erhvervsstyrelsen findes der omkring 1.900 statslige, digitale selvbetjeningsløsninger rettet mod virksomheder i Danmark. Heraf er omkring to tredjedele PDF-blanketter, som ligger online. Kommunerne har desuden et ikke-opgjort antal løsninger rettet mod virksomhederne.

Endnu 23 områder uden papir fra december

Digitalisering af det offentlig står højt på den politiske dagsorden, fordi det kan spare milliarder af kroner om året, hvis papirbunkerne kan udryddes, og folk i videst muligt omfang kan betjene sig selv over internetforbindelsen.

Siden 2012 har Folketinget besluttet hvert år til december at fjerne muligheden for papirblanketter på flere områder, således at man udelukkende kan betjene sig digitalt. I år i den såkaldte fjerde bølge er der 23 nye områder på listen - alt fra samtykke til børneattest og ansøgning om personligt tillæg over udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet og behandling af klager fra flypassagerer til anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR-registeret, indgivelse af klager over sundhedspersoner og over Patienterstatningens afgørelser samt forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring, tilmelding til prøver ved jagttegn og autorisation af sprøjteførere og forhandlere.

Læs Rigsrevisionens »Beretning til Statsrevisorerne om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder« (i PDF-format)