Rigsrevisionen kan overtrumfe ny lov

Efter en spritny lov kan man kun få genoptaget sager om Skats ejendomsvurderinger, når der er tvivl om det faktuelle grundlag for det efterfølgende skøn. Men med Rigsrevisionens dokumentation af Skats lemfældige sagsbehandling kan der i rigtigt mange sager argumenteres for, at Skat end ikke har haft noget faktuelt grundlag.

Alvorlige miner hos statsrevisorerne fra venstre Klaus Frandsen (R), Henrik Thorup (DF), Peder Larsen (SF), Helge Adam Møller (K) og Magnus Heunicke (S) i forbindelse med fremlæggelsen af den kritiske rapport om Skats fejlagtige ejendomsvurderinger. Foto: Katrine Emilie Andersen Fold sammen
Læs mere

Det vakte stor harme i ejendomsbranchen, da Folketinget i foråret vedtog en lov, der begrænsede adgangen til at klage over Skats ejendomsvurderinger. Men hvor det kun i begrænset omfang lykkedes branchen at vinde lydhørhed hos politikerne, har de nu fået uventet hjælp af Rigsrevisionen.

Sidste uges rapport, der indeholdt en sønderlemmende kritik af Skat, kan nemlig i praksis annullere en væsentlig del af den nye lov. Også selv om politikerne måtte ende med ikke at ændre loven, for at gøre det muligt at genoptage fejlbehandlede sager.

Konkret handler det om skatteforvaltningslovens paragraf 33 stk. 2. Ifølge den kunne man tidligere få genoptaget vurderinger, der lå op til fem år tilbage. Nu kan man kun få genåbnet sagerne, hvis det er selve det faktuelle grundlag, der er tvivl om. Er det på plads, må man også acceptere det skøn, Skat er nået frem til, når klagefristen i øvrigt er udløbet.

»Men,« siger advokat Anders Carlsen fra Danders & More, »når det nu er dokumenteret i en rapport fra Rigsrevisionen, at Skat har haft en meget løs sagsbehandling, så må man også sætte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet har været noget formelt grundlag at foretage skønnene på. Eller sagt op en anden måde – om der overhovedet er tale om noget kvalificeret skøn, eller om det bare er gætværk eller tal, man mere eller mindre tilfældigt er kommet frem til.«

Største fejlskud ved erhvervsejendomme

Rigsrevisionen har i sin rapport især hæftet sig ved de forkerte vurderinger af parcelhuse, som naturligvis også er det emne, der angår klart flest danskere. Men faktisk viser tallene, at fejlmargin er langt større på erhvervsejendomme. Her ligger vurderingerne i gennemsnit 16 procent ved siden af handelsværdierne, mod ti procent på parcelhuse.

Ydermere har det meget større betydning for de professionelle aktører end for de private, at vurderingerne rammer rigtigt. Ikke blot fordi de professionelt ejede ejendomme typisk er langt mere værd, men også fordi vurderingerne her ikke kun bliver brugt til beregningen af grundskyld, men også i mange kommuner til beregningen af dækningsafgiften, der kan være på op til ti promille af ejendomsværdien.

Vilkårlighed hos Skat

Som en konsekvens har det at hjælpe professionelle ejendomsbesiddere med klager over ejendomsvurderingerne længe været et selvstændigt forretningsområde for såvel advokater som valuarer. I de kredse indeholder Rigsrevisionens rapport heller ikke de store faktuelle nyheder, ud over de hårde ord i konklusionen. Skats vurderinger i sig selv har man længe anset som en vittighed.

Vurderingschef Mikkel Scheel fra DTZ, som varetager klager over den offentlige ejendomsvurdering, fortæller, at man jævnligt har fornemmelsen af, at der er en betydelig vilkårlighed i sagsbehandlingen hos Skat.

Og selv når sagerne når op i første ankeinstans, som er Vurderingsankenævnet, men hvor sagsbehandlingen stadig bliver udført af Skats medarbejdere, oplever han, at man bruger subjektive argumenter frem for faktuelle oplysninger.

»I et tilfælde for nylig stadfæstede vurderingsankenævnet f.eks. Skats valg af faktor med den ordrette begrundelse, at ejendommen »så flot ud« på det billede, vi havde sendt med. Man må bare tage sig til hovedet og undres over, at sådan en sag hverken er realitetsbehandlet hos Skat eller i Vurderingsankenævnet,« siger Mikkel Scheel.

Tidspres

Valuarer og advokater kan nu yderligere argumentere med, at Skats medarbejdere ifølge Rigsrevisionens rapport ikke har haft megen tid til at sætte sig ind i de faktuelle forhold omkring en ejendom. Efter den forrige vurdering af erhvervsejendomme pr. oktober 2010 skulle hver medarbejder i klageafdelingen f.eks. håndtere i gennemsnit et par nye klagesager om dagen.

Travlheden gik også ud over journaliseringen, der halter i hele 82 procent af tilfældene, således at Skat ikke vil være i stand til at fremvise faktuel dokumentation, selv om de måtte have haft den.