Rigmandsklub køber danske legepladser

Et medlem af Færch-familien er blandt dem som køber selskab, der servicerer og bygger legepladser.