Rige nordsjællændere forgylder Ringkjøbing Landbobank

Bankguderne ser stadig nådigt på en af landets mest vestlige banker, Ringkjøbing Landbobank, som i første halvår endnu engang har opnået resultater, som andre banker kun drømmer.

Foto: Bendt Christiansen. Ringkøbing Landbobanks adm. direktør John Fisker
Læs mere
Fold sammen

Bankguderne ser stadig nådigt på en af landets mest vestlige banker, Ringkjøbing Landbobank, som i første halvår endnu engang har opnået resultater, som andre banker kun drømmer om. F. eks. drømmer landets største bank, Danske Bank, om at kunne forrente sin egenkapital med 12 procent og kun kom halvvejs i mål i årets andet kvartal.

Ringkjøbing-banken kom op på at forrente sin egenkapital med 19 procent, efter et halvår med fremgang især blandt de velhavende kunder i bankens såkaldte private banking-afdeling. Den består for en stor del af velhavende nordsjællændere.

»Den største fremgang kommer fra private banking, og vi kan blandt andet se en fremgang på 40 pct. i vores indtægter på kapitalforvaltning i forhold til sidste år,« forklarer adm. direktør John Fisker fra Ringkjøbing Landbobank.

Han bekræfter, at en stor del af det foregår i Nordsjælland.

»Vi har fået rigtig godt fat, siden vi begyndte på private banking i 2004,« siger John Fisker. Senest er fremgangen forstærket af et annoncefremstød sidste år både på TV og i aviser. Men på trods af fremgangen er der ikke planer om at udvide kontoret med 4 mand i Holte.

»Private banking-afdelingen styres fra Ringkøbing, og her sidder de fleste kompetencer. Vi tror på, at kunderne kommer, fordi de kan lide den rådgivning og de kompetencer, som vi har, og de er samlet i Ringkøbing. For kunderne betyder afstanden ingenting. Vores hold i Holte-afdelingen har travlt, og resten foregår på telefon og computer. Og når der er behov for det, så tager vi flyveren eller bilen og stiller op. Vi bevæger os gerne,« siger John Fisker.

Regnskabet fra banken viser to hovedtendenser: Dels har banken haft stor kundetilgang både i de lokale afdelinger og i de to nicher, private banking og finansiering af vindmøller, dels er der sket et fald i renteindtægterne, som er det eneste hår i talsuppen.

»Håret i suppen er nettorenteindtægterne. Udlån ligger en snert lavere, og rentemarginalen er lavere end sidste år. Sammenlagt falder de 4 procent,« siger John Fisker.

Til gengæld kan han glæde sig over et yderligere fald i nedskrivningerne i forhold til samme periode sidste år, og de svarer til 0,8 procent af de samlede gennemsnitlige udlån og garantier.

»Bankens kunder ser fortsat ud til at klare sig bedre igennem den økonomisk svage periode end gennemsnittet i Danmark,« hedder det i regnskabet.

Bankens basisresultat er steget til 231 mio. kroner fra 206 mio. kroner i fjor, og Ringkjøbing Landbobank venter nu et basisresultat for hele året i toppen af det udmeldte forventningsinterval på 350 til 425 mio. kroner.